ยินดีด้วย สถานะอยู่ระหว่างตรวจสอบ เมื่อไหร่จะแจ้งผล มีคำตอบ

หลายคนที่ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน บางคนลงทีหลังรู้ผลก่อน บางคนลงตั้งแต่วันแรกๆทำไมยังไม่รู้ผลเลย วันนี้เรามาไขข้อข้องใจกัน อาชีพที่ท่านๆทั้งหลายลงไว้ก็มีส่วนสำคัญในการตรวจสอบ แต่ละอาชีพใช้เวลาตรวจสอบต่างกัน

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สศค. กระทรวงการคลัง ได้ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับรับเงินเราไม่ทิ้งกัน 5,000 บาท ระยะเวลา 3 เดือน ให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ สถานะอยู่ระหว่างการตรวจสอบ

จะได้รับการแจ้งผลเมื่อใด ตอบ กระทรวงการคลังได้เร่งกระบวนการตรวจสอบและคัดกรองผู้ลงทะเบียนตลอดเวลา ซึ่งนับตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 63 มีผู้ลงทะเบียนมากกว่า 27 ล้านคน การตรวจสอบและคัดกรองผู้ลงทะเบียนแต่ละรายจะใช้เวลามากน้อยไม่เท่ากัน

อยู่ระหว่างตรวจสอบ

ทุกอาชีพต้องใช้เวลาคัดกรอง

ขึ้นอยู่กับข้อมูลการประกอบอาชีพที่ผู้ลงทะเบียนได้ระบุไว้ รวมทั้งจะต้องนำไปตรวจสอบกับฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถระบุตัวผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างแท้จริง

affaliate-2

อย่างไรก็ดี ระบบจะแจ้งผลการตรวจสอบสิทธิ์ผ่านทาง SMS ไปยังเบอร์โทรศัพท์มือถือและอีเมลที่ท่านลงทะเบียนโดยเร็วที่สุดหรือสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนของท่านได้ที่ www.เราไม่ทิ้งกัน.com ซึ่งบางคนต้องขอข้อมูลเพิ่ม เมื่อส่งข้อมูลเพิ่มเข้ามาก็ต้องรอตรวจสอบอีกรอบเช่นกัน

ทุกสถานะต้องรอหน่อย เพราะหากท่านเป็นผู้ได้รับผลกระทบจริง ท่านได้รับเงินแน่นอน หากมีการตรวจสอบผิดพลาดก็รอรอบทบทวนสิทธิ์

ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 63 ให้ประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ไม่เห็นด้วยกับผลการตรวจสอบและคัดกรอง ยื่นขอทบทวนสิทธิ์เรื่องเงินช่วยเหลือ 5,000 บาท ผ่านช่องทางออนไลน์ www.เราไม่ทิ้งกัน.comให้ประชาชนที่กดยกเลิกการลงทะเบียนโดยเข้าใจผิด ทางเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ จะลงพื้นที่จริงเพื่อยืนยันตัวตน

และยืนยันความเดือดร้อน หากผู้ยื่นทบทวนสิทธิ์ผ่านหลักเกณฑ์ ก็จะสามารถรับเงิน 3 เดือนได้ ขณะที่จะมีการกำหนดวันปิดรับลงทะเบียนขอรับเงิน 5,000 บาท ในวันที่ 22 เมษายนนี้ เวลา 24.00 น

จนท.ลงตรวจสอบพื้นที่จริง ถ้าเป็นไปตามเงื่อนไขท่านจะได้รับเงินภายใน 7 วัน อย่างไรคาดว่า ผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงได้รับเงินแน่นอน

affaliate-2

affaliate-2

error: Content is protected !!