ยินดีด้วย ตรวจสอบสถานะเราไม่ทิ้งกัน วันที่ 29 เมษายน คลังโอนเงิน 5000 ให้ 1.1 ล้านคน

วันที่ 27 เมษายน 2563 ทีมข่าว dailyliveexpress ได้รับรายงานว่า จากกรณี รัฐบาลเปิดมาตรการเยียวยาลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระ นอกระบบประกันสังคม ที่ได้รับผลกระทบจาก cd 19 จะได้รับเงินสนับสนุนรายละ 5000 บาทต่อเดือน

โดยต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกัน เท่านั้น ซึ่งล่าสุดได้ปิดการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ไปแล้ว แต่ยังเปิดเว็บให้ตรวจสอบสถานะ ยกเลิกการลงทะเบียน ยื่นทบทวนสิทธิ์ เปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงิน และยื่นข้อมูลเพิ่มเติมได้

ล่าสุด นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้ามาตรการช่วยเหลือ 5000 บาท ว่า

ในช่วงวันที่ 8 ถึง 24 เม.ย. 2563 ได้โอนเงินให้ผู้ได้รับสิทธิ์แล้ว 4.9 ล้านราย คิดเป็นจำนวนเงิน 2.5 หมื่นล้านบาท

ขณะที่ ช่วงวันที่ 27 ถึง 28 เม.ย. 2563 มีกำหนดทยอยโอนเงินให้ผู้ได้รับสิทธิ์อีก 1.5 ล้านราย และในวันที่ 29 เม.ย. 2563 จะดำเนินการโอนเงินเยียวยาให้อีก 1.1 ล้านราย ซึ่งถือเป็นจำนวนสูงสุดต่อวันตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการ

affaliate-2

ดังนั้น ตั้งแต่วันที่ 8 ถึง 29 เม.ย. 2563 จะมีผู้ได้รับเงินเยียวยารวม 7.5 ล้านราย คิดเป็นเงิน 3.8 หมื่นล้านบาท

นอกจากนี้ มีความคืบหน้าในด้านอื่นที่น่าสนใจ ได้แก่ มีผู้ขอยกเลิกการลงทะเบียน 9.4 แสนราย ขอทบทวนสิทธิ์ 3.4 ล้านราย ขอสละสิทธิ์ 1675 ราย และมีกลุ่มขอข้อมูลเพิ่มเติมจำนวน 6.3 ล้านราย

ได้เข้ามากรอกแบบสอบถามออนไลน์เรียบร้อยแล้ว 5.2 ล้านราย ยังคงเหลือผู้ไม่มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีก 1.1 ล้านราย จึงขอให้เร่งเข้ามากรอกแบบสอบถามที่ เราไม่ทิ้งกัน เพื่อประโยชน์ในการรับสิทธิจากมาตรการอย่างรวดเร็ว

affaliate-2

error: Content is protected !!