ม33เรารักกัน ได้เพิ่มอีก 2,000 เตรียมกดปุ่มยืนยันรับสิทธิ์

จากกรณี ที่ประชุม ครม. เห็นชอบมาตรการเยียวย าผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่กระจายของ CV-19 ซึ่งหนึ่งในโครงการที่ออกมาคือ ม.33 เรารักกัน สนับสนุนวงเงินสิทธิช่วยเหลือ ผู้ประกันตนประกันสังคมมาตรา 33 โดยก่อนหน้านี้ มีการเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อรับเงินสัปดาห์ละ 1,000 บาท เป็นเวลา 4 สัปดาห์ รวม 4,000 บาท ผ่านแอปฯ เป๋าตัง เพื่อนำไปใช้จ่ายในร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ

ที่ประชุม ครม. เมื่อวันที่ 5 พ.ค. ได้เห็นชอบขยายวงเงินช่วยเหลือให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33 อีกสัปดาห์ละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ รวมเป็นเงิน 2,000 บาท

สำหรับเงื่อนไข ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวย า คือ

– สัญชาติไทย

– เป็นผู้ประกันตน ม33 หรือเคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 64

affaliate-2

– ไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กับฐานข้อมูลกระทรวงการคลัง

– ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิเราชนะ กับฐานข้อมูลกระทรวงการคลัง

– ไม่เป็นผู้มีบัญชีเงินฝากรวมทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563)

ทั้งนี้ การขยายวงเงินในรอบนี้ จะเพิ่มเงินให้กับผู้ที่เคยลงทะเบียน และได้รับสิทธิมาแล้วก่อนหน้า โดยหลังจากที่เงินเข้าในแต่ละสัปดาห์แล้ว สามารถเก็บไว้ใช้จ่ายได้ โดยมีระยะเวลาการใช้จ่ายสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และไม่สามารถที่จะโอนเข้าธนาคารได้

อย่างไรก็ตาม เตรียมกดรับสิทธิ์ รับเงินเยียวย าเพิ่ม 2,000 บาท หากมีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไปค่ะ

affaliate-2

affaliate-2

error: Content is protected !!