มีเวลาอีกแค่ 15 วัน ให้รี บทำให้จบ ก่อนที่จะโดนล็อกตลอด ไ ป

ทำไมถึง ได้รับก ารแจ้งเตื อนว่าจะต้องเปิดใช้งาน Facebook Protect

หากคุณได้รับข้อความแจ้งเตื อนว่า “คุณมีเวลาอีก 15 วันในการเปิดใช้งาน Facebook Protect ก่อนวันที่ 12 พ.ย. 2021 หากคุณไ ม่ดำเนินการล่ะก็ จะถูกล็อกไม่ให้เข้าบัญชีเฟซบุ๊กจ น กว่าคุณจะเปิดใช้งาน”

แสดงถึงว่า บางบัญชีนั้น จะมีการเข้าถึงผู้คนในจำนวนมาก อาจจำเป็นต้องมีการรักษาความปลอดภั ย ที่รัดกุมม า ก ยิ่งขึ้นไป นี่จึงเป็นเห ตุผลที่ว่า บัญชีเหล่านั้นจำเป็นที่จะต้องเปิดใช้งาน Facebook Protect

ถ้าไม่เปิดใช้งาน Facebook Protect จะเป็นอย่างไรใช่ไหมคับ หากผู้ใช้ไม่ดำเนินการเปิดใช้ Facebook Protect ภายในกำหนด 15 วันนี้ จะถูกล็อกหรือว่า ปิดไม่ให้คุณ เข้าบัญชีเฟซบุ๊กนั้น จนกว่าคุณจะเปิดการใช้งานระบบ Facebook Protect

วิธีเปิดใช้งาน Facebook Protect

1. ให้คุณเข้าสู่ระบบบัญชีเฟซบุ๊ก จากนั้นให้คุณมองหาก า ร แจ้งเตือ นบนฟีดข่าวที่แจ้งให้ป้องกันบัญชีด้วย Facebook Protect

2. หากคุณนั้น ไม่เห็นการแจ้งเตื อนเกี่ยวกับ Facebook Protect เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วให้คุณ ลองกดที่แถบเมนูด้านล่างข ว า มือสุด เลือก เมนู (Menu)

affaliate-2

3. จากนั้นก็ให้เข้าไปที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัว นะคับ(Setting & Privacy) ต่อมาคลิกที่การตั้งค่า (Setting)

4. เลือกรหัสผ่านและรักษาความปลอดภั ย (Password and Security)

5. หาก Facebook Protect ขึ้นว่าปิดการใช้ง า น (Off) ให้เลือกที่เมนู Facebook Protect จากนั้นจะแสดงข้อความขอต้อนรับให้คลิกคำว่า ถัดไป (Next)

6. อ่านก่อนจะคลิกด้วยนะคับ “ถัดไป” ในหน้าจอประโยชน์ของ Facebook Protect

7. เฟซบุ๊กจะอธิบายถึงสาเห ตุที่ว่าของการเปิด Facebook Protect พร้อมบอกช่องโหว่ต่าง ๆ ที่อาจจะก่อให้เกิดอันตร ายต่างๆ และให้คำแนะนำว่า เกี่ยวกับสิ่งที่คุณต้องดำเนินก า ร แก้ไขอย่างไรบ้าง

affaliate-2

8. คลิก แก้ไขตอนนี้ พร้อมกับทำต า ม คำแนะนำที่บนหน้าจอเพื่อเปิดใช้งาน Facebook Protect

9. เปิดใช้งานก า ร ยืนยันตัวตนหรือแบบสองขั้น ซึ่งมี 3 วิธี ดังนี้

แอพยืนยันตัวตน โดยใช้แอพ Google Authenticator หรือ Duo Mobile เพื่อสร้างรหัสยืนยัน

affaliate-2

ผ่านแอพยืนยัน ตัวตน SMS

คีย์รักษาความปลอดภั ย

10. ดำเนินก า ร เสร็จแล้วให้คลิกคำว่า เรียบร้อยด้วยนะคับ

ไม่สามารถเข้าถึง Facebook Protect

หากคุณไม่มีสิทธิ์ใช้งาน Facebook Protect แต่ต้องการที่ปรับปรุงแก้ไขประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภั ย ให้กับบัญชีของตนเองแล้วล่ะก็ สามารถจะเรียนรู้วิธีเพื่อเปิดใช้งานการยืนยันตัวตนแบบสองชั้นได้คับ

ซึ่งจะช่วยเพิ่มก า ร รักษาความปลอดภั ยให้มากขึ้น กับบัญชีด้วยก า ร เข้าสู่ระบบโดยใช้คีย์รักษาความปลอดภั ย, รหัสเข้าสู่ระบบจ า ก แอพการยืนยันตัวตนจากภายน อ ก หรือการรับรหัสข้อความ SMS ที่ส่งไปยังโทรศัพท์มือถือของคุณ

อย่างไรก็ตามที เพื่อความเข้าใ จที่มากขึ้นนั้น คุณสามารถเปิดการใช้งาน Facebook Protect ตามขั้นตอนจากภาพด้านล่างได้เลยนะคับ

แอนดรอยด์ทำตามวิดีโอด้านล่างจร้า

ทำตามวิดีโอด้านล่างจร้า

ios ทำตามวิดีโอด้านล่างจร้า

หรือสามารทำตามขั้นตอนจากภาพด้านล่างได้เลยนะคร้า

1. ดูที่หน้าหลักกดที่ ขีด 3 ขีด

2. ให้เลื่อนลงไปด้านล่างสุดเ ล ย ครับผม

3. กดไปที่เมนู การตั้งค่า

4. ให้เลื่อน ล ง ไปด้านล่างสุดเลยครับ

5. จะเจอกับเมนู การรักษาความปลอดภัยและก า ร เข้าสู่ระบบ ก็กดได้เลยคับ

6. ในเมนูการรักษาความปลอดภัยนี้ และการเข้าสู่ระบบนั้น หัวข้อแรกที่เราจะเจอกับ Facebook Protect (อยู่บนสุดเลยครับ) หากพบว่ากำลังปิดอยู่ ให้กดคลิกเข้าไปได้เลยคับ

7. อ่านและทำความเข้าใจข้อมูล Facebook Protect แล้วกดปุ่ม ถัดไปได้ครับ

8. อ่านและให้เราทำความเข้าใจกับข้อมูล ก า ร รักษาความปลอดภัยขั้นสูงที่ดำเนินการอยู่ต ล อ ด แล้วกดปุ่ม ถัดไปครับ

9. ระบบจะทำการ ตรวจสอบว่าเราว่ามีช่องโหว่ไหม (ภาพตัวอย่าง ไม่มีช่องโหว่นะครับ ระบบจึงติ๊กถูกสีเขียวไว้) แต่ถ้าพบช่องโหว่ ให้คำตามคำแนะนำของ Facebook นะครับ เรียบร้อยแล้วแค่นี้ ก็กดที่ปุ่ม เสร็จสิ้น

10. เมื่อทุกอย่างสำเร็จเสร็จหมดแล้ว ระบบจะโชว์ว่า คุณดำเนินการครบหมดแล้วนั่นเองคับ ก็ให้เรากดปุ่ม เรียบร้อย เลยนะครับ แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับ

affaliate-2

error: Content is protected !!