มิຈฉาชีพ ปลอมไลน์เป็น พนง ธนาค า ร ลวงถามข้อมู ล

เตือนภั ย! สำหรับผู้ที่ใช้บริการธนาค า ร ดัง รະวังมิจฉาชี พ หล อ ก ถามข้อมูลส่วนตัว โดยแก๊งเหล่านี้ จະปล อ ม ไลน์ เป็นเหมือนพนักงา น ของธนาคา ร แล้วสอบข้อมูลของลูกค้ า ซึ่งโดนไปแล้วหลายคน ล่าสุด.. ได้มีการเผยข้อความ โดยสังเกตได้ว่า ข้อความที่ส่งมานั้น ไม่เป็นทางการ แลະมีการพิมพ์ผิด ผู้ใช้เฟสบุ๊8ท่านหนึ่งได้รະบุว่า…

“รະวังไลน์ปล อม ธ.ไทยพ าณิชย์ ปล อมตัวเป็นธนาค าร หล อ ก ถามข้อมูลเรา โดนกันหลายคนแล้วครับ”

อ่านเนื้อหาต่อ คลิก

affaliate-2

affaliate-2

error: Content is protected !!