มาแล้ว คลอดมาตรการที่ 5 พักชำระหนี้บ้านพร้อมดอกเบี้ย 4 เดือน

ธอส.มาแล้ว คลอดมาตรการที่ 5 พักชำระหนี้บ้าน พร้อมดอกเบี้ย 4 เดือน สำหรับลูกค้าที่มีหนี้ไม่เกิน 3 ล้านบาทและมีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 35,000 บาท

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กล่าวสว่า ตามที่ ธอส. ได้จัดทำโครงการ ธอส. ช่วยคนไทย ร่วมสร้างชาติ เพื่อแบ่งเบาภาระลดค่าใช้จ่ายในการผ่อนชำระเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยให้กับลูกค้าของธนาคารที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19

ล่าสุด ธอส.ได้เพิ่มมาตรการ 5 คือ พักชำระเงินต้น และดอกเบี้ย เป็นระยะเวลา 4 เดือน สำหรับกลุ่มลูกค้าทุกวัตถุประสงค์การกู้ที่มีวงเงินกู้ทุกบัญชีรวมกันไม่เกิน 3 ล้านบาท และมีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 35,000 บาท ทั้งสถานะบัญชีปกติ สถานะบัญชีดอกเบี้ยผิดนัด หรือสถานะกฎหมาย

ส่วนดอกเบี้ยที่พักไว้หลังจากที่ครบระยะเวลาพักชำระหนี้ 4 เดือน ลูกค้าต้องทยอยผ่อนชำระเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้ครบภายในระยะเวลา 24 เดือน

โดยผู้ที่สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ผ่านแอปพลิเคชัน GHB ALL โดยไม่ต้องเดินทางไปที่สาขาได้ตั้งแต่วันที่ 13 – 30 เม.ย.63

ทั้งนี้ ลูกค้าที่ไม่เข้าเงื่อนไขตามมาตรการใด ๆ ที่ธนาคารจัดทำ สามารถส่งข้อมูลปัญหาผลกระทบด้านรายได้ที่ท่านได้รับจากกรณีโควิด-19 ผ่านแอปพลิเคชัน GHB ALL โดยธนาคารจะหาแนวทางบรรเทาผลกระทบเฉพาะรายต่อไป รวมถึงผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตาม เราไม่ทิ้งกัน ได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาทก็มีสิทธิเลือกใช้มาตรการของ ธอส.

affaliate-2

สำหรับมาตรการช่วยเหลือลูกค้าของ ธอส. มีดังนี้

– มาตรการที่ 1 ลูกค้าของธนาคารที่มีวงเงินกู้ไม่เกิน 3 ล้านบาท สถานะบัญชีปกติ ไม่อยู่ในสถานะกฎหมาย พักชำระเงินต้นระยะเวลา 3 เดือน โดยจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน ลงทะเบียนภายในวันที่ 30 มิ.ย.63

– มาตรการที่ 2 ลูกค้าของธนาคารทั้งที่มีสถานะบัญชีปกติ และสถานะ NPL พักชำระเงินต้นระยะเวลา 1 ปี โดยจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน เมื่อครบกำหนดระยะเวลาพักชำระเงินต้นแล้ว สามารถขอขยายระยะเวลาการผ่อนชำระเพิ่มได้อีก สูงสุดไม่เกิน 10 ปี ลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เม.ย. 63

– มาตรการที่ 3 สำหรับลูกค้าของธนาคารทั้งที่มีสถานะบัญชีปกติและสถานะ NPL พักชำระเงินต้นระยะเวลา 6 เดือน พร้อมลดดอกเบี้ยเหลือ 3.90% ต่อปี และจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน โดยลูกค้าต้องนำส่งหลักฐานที่สะท้อนให้เห็นว่าการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ส่งผลกระทบให้รายได้ลดลง ลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เม.ย. 63

– โดยมาตรการที่ 2 และมาตรการที่ 3 สามารถใช้ได้ทั้งลูกค้าที่มีสถานะบัญชีปกติ และลูกค้า NPL ของธนาคาร

affaliate-2

– ยื่นผ่านแอปพลิเคชัน GHB ALL เท่านั้น

affaliate-2

error: Content is protected !!