ฟูจิคูระ ประกาศหยุดกิจการ “โรงงานปราจีนบุรี” ชั่วคราว จ่ายเงินให้พนักงาน 75%

วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ทางเพจสหภาพแรงงานฟูจิคูระปราจีนบุรี ได้มีการประกาศจากทางบริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด เกี่ยวกับการหยุดกิจการทั้งหมดชั่วคราวตามมาตรา75 เฉพาะโรงงานปราจีนบุรี 1 พร้อมจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานในวันหยุดที่หยุดงานอัตราร้อยละ 75

เนื่องจากเนื่องจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่เกิดขึ้น ส่งผลให้ลูกค้าปรับลดยอดการสั่งซื้อลดลงและมีแนวโน้มที่จะลดลงต่อไปอีก อีกทั้งยังพบความล่าช้าในการนำเข้าวัตุดิบจากประเทศมาเลเซีย

อ่านเนื้อหาต่อ คลิก

affaliate-2

error: Content is protected !!