ฟังชัด ๆ โฆษกกระทรวงการคลังแถลง 3 ข้อผิดพลาด ลงทะเบียนไม่ผ่าน อดรับเงิน 5 พัน

วันที่ 21 เมษายน 2563 ทีมข่าว dailyliveexpress ได้รับรายงานว่า นายลวรณ แสงสนิท โฆษกกระทรวงการคลัง ชี้แจงกรณียื่นทบทวนสิทธิ์การรับเงินเยียวยา 5 พันบาทว่า วานนี้เป็นวันแรก เปิดให้ประชาชนที่ในระบบมีข้อความแจ้งว่า ไม่ผ่านเกณฑ์การรับเงินเยียวยายื่นข้อมูลคำร้องขอทบทวนสิทธิ์อีกครั้ง จากข้อมูลเวลาประมาณ 12.00 น มีผู้ขอยื่นทบทวนฯแล้วประมาณ 7 แสนคน

โดยผู้ทบทวนสิทธิ์จะต้องเข้าไปใน เราไม่ทิ้งกัน จากนั้นเลือกเมนูยื่นทบทวนสิทธิ์ บันทึกข้อมูลหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ลงทะเบียน และวันเดือนปีเกิด ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะต้องตกกับข้อมูลที่ลงไว้ตั้งแต่การลงทะเบียนครั้งแรก อ่านข้อตกลงและกดเลือกการดำเนินการต่อ ต่อมา ใส่ข้อมูลอาชีพที่ตรงกับความเป็นจริง สถานที่และหมายเลขที่เจ้าหน้าที่สามารถลงไปตรวจสอบได้ กดเลือกยืนยัน

สำหรับการตรวจสอบสถานะอาชีพจะมีเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอลงพื้นที่ไปทำการยืนยันเอง ซึ่งท่านสามารถแสดงข้อมูลหลักฐานทั้งหมดถึงการประกอบอาชีพได้ โดยกลุ่มของแท็กซี่ หรือวินมอเตอร์ไซค์ที่มีใบอนุญาตชัดเจนสามารถแสดงได้เลยในเว็บไซต์

เมื่อเสร็จสิ้นทุกขั้นตอนสถานะในเว็บไซต์จะเปลี่ยนเป็นอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลขอทบทวนสิทธิ์ ซึ่งการยื่นทบทวนสิทธิ์จะสามารถทำได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น แต่ไม่มีระยะเวลากำหนดว่ายื่นทบทวนได้ถึงเมื่อไร อย่างไรก็ตาม กลุ่มที่ยื่นขอทบทวนสิทธิ์จะใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์ในการตรวจสอบ สำหรับประชาชนที่ยังไม่ได้มีการลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาสามารถลงทะเบียนได้จนถึงเที่ยงคืนของวันพุธที่ 22 เมษายนนี โดยนายลวรณชี้แจงว่า เหตุผลที่ต้องมีการปิดการลงทะเบียนเพื่อให้การตรวจสอบผู้ที่ได้ลงทะเบียนแล้วดำเนินการได้สะดวก และครอบคลุม ไม่เช่นนั้น จำนวนผู้ที่ลงทะเบียนจะมากขึ้นและใช้เวลาการตรวจสอบนานขึ้น

นายลวรณชี้แจงว่าสำหรับตอนนี้ถ้าสถานะของผู้ที่ลงทะเบียนแจ้งว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูล สถานะนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงภายในสัปดาห์นี้ เพราะตอนนี้ทางกระทรวงการคลังตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ในส่วนของผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์จะสามารถยื่นอุทรณ์ขอทบทวนสิทธิ์ได้ต่อเมื่อสถานะขึ้นว่า ไม่ผ่านเกณฑ์เท่านั้น หากอยู่ระหว่างตรวจสอบจะไม่สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ แต่ผู้ที่มีสถานะปรับปรุงข้อมูล จัดว่าท่านผ่านเกณฑ์แล้วสามารถรอรับเงินได้เลย

affaliate-2

ระบบการจ่ายเงินจะเริ่มจ่ายตั้งแต่เดือนเมษายน หากท่านผ่านเกณฑ์เดือนพฤษภาคมระบบก็จะทำการทบยอดของเดือนเมษายนให้เลย ซึ่งการรับเงินจะรับตรงกับวันแรกของการได้เงินแต่ถ้าหากติดวันหยุดราชการระบบจะเลื่อนจ่ายเป็นวันปกติ

ขณะนี้จากข้อมูลของกระทรวงการคลังระบุว่า ส่วนมากผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์และถูกตัดสิทธิ์จะแบ่งเป็นเกษตกรประมาณ 6 ล้านคน นักเรียนนักศึกษา7 แสนคน ผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคม 9 แสน 2 หมื่นคน ค้าขายออนไลน์ประมาณ

คลิป

สุดท้าย โฆษกกระทรวงการคลังยืนยันว่า รัฐบาลไม่มีการกำหนดว่าจะจ่ายเงินเยียวยาให้จำนวนกี่คน แต่จะจ่ายให้กับทุกคนที่ผ่านเกณฑ์ที่จะได้รับ ซึ่งขอความร่วมมือให้ผู้ที่ต้องการรับเงินเข้าไปแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง หรือหากถูกตัดสิทธิ์ก็ขอให้ไปยื่นขอทวนสิทธิ์

affaliate-2

ข้อมูลเพิ่มเติมจาก springnews<a

affaliate-2

error: Content is protected !!