พรุ่งนี้กลุ่มทบทวนสิทธิ์ เตรียมตัว คลังโอนอีก 400000 ราย

เรียกได้ว่าเดินทางมาจะสุดทางแล้วสำหรับโครงการเราไม่ทิ้งกัน 5000 บาท 3 เดือน กระทรวงการคลังเตรียมโอนเงินเให้กับผู้ที่ผ่านเกณฑ์อีก 1 ล้านคน

และจะพยายามโอนให้ครบภายในวันพุธหน้า 20 พ.ค นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดเผยว่า ตอนนี้มีผู้ลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาในโครงการเราไม่ทิ้งกัน ผ่านเกณฑ์คัดกรองแล้ว 15 ล้านคน โดยในวันที่ 18 พค จะโอนเงินให้แล้ว 200000 คน วันอังคาร 19 พ.ค. อีกกว่า 700000 คน

ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่ระบบแจ้งให้เปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญชีการรับเงิน รวม 2 วันคาดมีผู้ได้รับเงินเพิ่ม 1 ล้านคน และในวันพุธ 20 พ.ค. จะโอนเพิ่มอีก 400000 คน เป็นกลุ่มที่ระบบเคยแจ้งว่าเป็นเกษตรกร

แต่เมื่อทบทวนสิทธิและตรวจสอบแล้วพบว่าไม่ใช่ จึงเตรียมโอนเงินให้ พร้อมยืนยันว่ากลุ่มที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จ 1.7 ล้านคน กระทรวงการคลังมีฐานข้อมูลแล้ว อยู่ระหว่างเตรียมหามาตรการและช่วยเหลือต่อไป

affaliate-2

โดยตอนนี้รัฐบาลมีฐานข้อมูลทุกอาชีพทุกกลุ่มที่ได้รับความช่วยเหลือตามมาตรการของภาครัฐ ประกอบด้วย แรงงานในระบบ 11 ล้านคน ได้รับการเยียวยาผ่านสำนักงานประกันสังคม แรงงานอิสระ

ที่กระทรวงการคลังช่วยเหลือตามโครงการเราไม่ทิ้งกัน กลุ่มเกษตรกร 10 ล้านคน ที่ได้รับเงินเยียวยา เจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 ล้านคน

มาตารการ 5 พันบาท 3 เดือน

แต่ยังเหลือกลุ่มที่ยังเข้าไม่ถึงการช่วยเหลือ คือ กลุ่มเปราะบาง เช่น เด็กแรกเกิด ผู้สูงอายุ คนพิก าร ประมาณ 13 ล้านคน ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กำลังเสนอมาตรการดูแล กลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 14.6 ล้านคน

affaliate-2

ซึ่งได้ตรวจสอบความซ้ำซ้อนกับการช่วยเหลือจากมาตรการอื่นแล้ว เหลือ 2.4 ล้านคน รวมทั้งกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากสังคมกรณีฉุกเฉิน 1 ล้านคน ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ มีกลไกดูแลอยู่

ขอบคุณ กระทรวงการคลัง

affaliate-2

affaliate-2

error: Content is protected !!