ฝ่าฝืนโทษหนัก เปิดบุคคล 10 จังหวัด เข้าพื้นที่ต่อไปนี้ ต้องกักตัว 14 วัน

1 พฤษภาคม 63 นายวิเชียร จันทรโนทัย ผู้ว่าราชกาจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจ.นครราชสีมา ออกประกาศคณะกรรมการจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 สำหรับผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

ทั้งนี้ สาระสำคัญในประกาศดังกล่าว ระบุว่า ให้ผู้ที่เดินทางมาจากนอกพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาทุกคน ต้องรายงานตัวกับอาสาสมัครสารสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ที่รับผิดชอบในพื้นที่ที่ผู้นั้นมาพัก ภายใน 24 ชม. นับแต่เดินทางมาถึงที่พัก แล้วให้อสม.รายงานจนท.สารณสุที่รับผิดชอบทราบโดยเร็ว

ให้ผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัด

1 กทม.

2 ภูเก็ต

3 นนทบุรี

affaliate-2

4 ยะลา

5 สมุทรปราการ

6 ชลบุรี

7 ปัตตานี

8 สงขลา

affaliate-2

9 เชียงใหม่

10 ปทุมธานี

ทำการกักตัวเพื่อสังเกตอาการ ณ ที่พัก เป็นเวลา 14 วัน หากเดินทางมาจากจังหวัดอื่นๆ ให้จนท.สาธารณสุขที่รับผิดชอบพื้นที่ให้คำแนะนำการปฏิบัติตัว รวมทั้งการสังเกตอาการ โดยคำนึงถึงหลักการเว้นระยะห่างทางสังคม หากมีความจำเป็นต้องให้กักตัว ให้ออกคำสั่งกักตัวโดยเร็ว หากพบว่า มีผู้ต้องกักตัวไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำให้ดำเนินการตามกฎหมายทันที

affaliate-2

ประกาศดังกล่าว

ประกาศดังกล่าว

affaliate-2

error: Content is protected !!