ผู้หญิงทุกๆวัย” คู่ชีวิตจะดีแค่ไหนก็ต า ม ก็ห้ามฝากชีวิตไว้ทีผัวอย่างเดียว

“ผู้หญิงทุกๆวัย” คู่ชีวิตจะดีแค่ไหนก็ต า ม ก็ห้ามฝากชีวิตไว้ทีผัวอย่างเดียว

หากมีคู่ชีวิตหนึ่งหากฝ่ายชายมีเงินหนึ่งแสนห้าหมื่น ผู้หญิงมีเงินหนึ่งแสนก่อนที่จะแต่งงานไป ผู้ชายนำเงินหนึ่งแสนห้าหมื่นนั้น ไปดาวน์บ้านผู้หญิงนำเงินหนึ่งแสนไปตกแต่งบ้านแบบนี้

และซื้อเครื่องใช้ต่างๆหลังแต่งงานแล้ว ผู้ชายผ่อนส่งค่างวดบ้านสามพันห ย ว นทุกๆเดือน เงินเดือนคงเหลือหนึ่งพันห ย ว น ผู้หญิงเงินเดือนเดือนละส า ม พันห ย ว น

ชายหญิงทั้งสองใช้ร่วมกัน สามปีต่อมา ผู้หญิงตั้งครรค์จากนั้นคลอดลูกอ อ ก มา ผู้ชายได้เลื่อนตำแหน่งในหน้าที่การงานที่ดี เงินเดือนเพิ่มเป็นเจ็ดพันห ย ว น ย ามนี้และ เ ด็ กต้องการคนดูแล

หากจ้างพี่เลี้ยงต้องจ่ายเดือนละสองพันห ย ว น ชายและหญิงทั้งสองจึงปรึกษาหารือกันตกลงตัดสินใจว่า ให้ผู้หญิงลาออกจากง า น เพื่ออยู่ดูแลลูก เช่นนี้แล้ว ผู้หญิงจึงกลายเป็นแม่บ้านเต็มตัวไปนั่นเอง

สิบปีต่อมา ผู้ชายได้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานที่ดี รัศมีเปล่งปลั่งส่วนผู้หญิงคลุกคลีอยู่กับลูกสามีที่บ้านทุกๆวัน ราศีหม่นหมองลง ย ามนี้ ผู้ชายรู้สึกว่า ภรรย าตนไม่สามา รถพาเข้าสังคมได้อีกแล้ว

มีสิ่งยั่ ว ย ว นจาก ภายนอกก็ช่างร้อนแรงเย้ายวนใจมากๆ สุดท้ายเลย มีภรรย าน้อยตามมา หลังจากภรรย า รู้เรื่องเข้าท ะ เลาะ วิ ว าทสุดท้ายเศร้าเสี ยใจ ผู้ชายและผู้หญิงเตรียมตัวหย่ ากัน

affaliate-2

ตามคำอธิบาย ในตัวบทกฎหมายว่าด้วย การสมรส บ้านผู้ชายได้ซื้อก่อนจะแต่งงาน ผู้หญิงไม่มีสิทธิ์ผู้หญิงไม่ยอมบอกไปว่า พวกเราทั้งสองช่วยกันผ่อนค่างวด ทนายถามว่า.. “เธอมีหลักฐานที่ร่วมกันผ่อนส่งค่างวดหรือไม่”

ผู้หญิงตอบว่า “ไม่มี ทุกเดือนจะหักจากบัญชีเงินเดือนของผู้ชายโดยตรงเลย” ผู้หญิงบอกอีกว่า “ลูกฉันเป็นคนคลอดเ อ ง ฉันเลี้ยงดูจนเติบใหญ่มากับมือ ลูกต้องตกเป็นข อ ง ฉัน”

ทนายพูดว่า.. “ลูกจะตกเป็นของใครได้นั้น เราจะดูว่าใครมีความสามา รถที่จะเอื้อประโยชน์ให้แก่เ ด็ กม า ก ที่สุดก่อน เธอไม่มีงานทำ ไม่มีรายได้ ไม่มีบ้านอยู่ ย่อมไม่เป็นผลดีต่อ ก า รเจริญเติบโตของเ ด็ กเลย ทางศาลจะตัดสินให้ตกเป็นของผู้ชายไป”

ย า มนี้ผู้หญิงไม่มีบ้าน และไม่มีงานไม่มีเงิน ไม่มีลูก เธอสิ้นหวังแล้วทุกๆอย่าง โลกของเธอล่มส ลายไปแล้ว ส่วนผู้ชาย เริ่มต้นชีวิตใหม่ของของเขาผู้หญิง เธอยังกล้าที่จะนำเอ าความสุขข อ ง ทั้งชีวิต ไปฝากฝังไว้กับคนอื่นอีกหรือไม่

บนโลกใบนี้แล้ว ไม่มีใครให้คุณพึ่งพิงได้ตลอดชีวิตหรอกนะคับ แม้แต่เงาของเธอเองก็ตาม ก็จะห่างหายไปจากเธอในที่สุด ในความมืด ใช่แล้วแรกเริ่ม ผู้ชายรักเธอมากๆก็จริง แต่ผู้หญิงโดยส่วนมากแล้วนั้น มักจะละเลยสิ่งสำคัญที่สุดไป

affaliate-2

นั่นก็คือ คน ขอเพียงยังมีชีวิตอยู่ แล้ว ทุกสิ่งล้วนที่จะแปรเปลี่ยนไปได้ตลอด ได้ทุกเมื่อและทุกเวลา ผู้หญิงที่มีอาชีพ และมีความอิสระของตนเอง จึงจะดำรงชีวิตได้ตามแบบฉบับตัวตนได้ดีที่สุด

ที่แท้จริงของตนเอง จึงสามา รถสร้างความมั่นคงในการใช้ชีวิตคู่ได้ดีที่สุด เพราะทุกๆคนล้วนชื่นช อ บ ชื่นชมสิ่งสวยๆงามๆ ใครจะยอมทนอยู่กับคนที่ไม่แต่งหน้าแต่งตัวได้ไปตลอด

ไม่พัฒนาตนเองและเกียจคร้านซังยังกะต า ย อยู่ตลอด อีกทั้งเป็นผู้หญิงที่เสื่อ มโ ท ร มมาก แล้ว ได้ทุกวัน ผู้หญิงเอ๋ยดีกับตัวเอง ทะนุถนอมตัวเองให้มากหน่อยเถิด ต้องสูงส่งถึงจะล้ำค่าและดีที่สุด คิดอย ากจะเป็น ผู้หญิงที่แกร่ง รูปลักษณ์ของผู้หญิงเองแล้ว เป็นตัวตัดสินกำหนดว่า สำเร็จหรือล้มเหลวนะคับ

affaliate-2

affaliate-2

error: Content is protected !!