ปลูกไว้ในบ้าน 10 ผักสวนครัวอายุสั้น เพาะง่ายโตเร็วมาก

ปลูกไว้ในบ้าน 10 ผัก ส ว น ครัวอายุสั้น เพาะง่ายโตเร็วมาก

ผักสวนครัวที่เหมาะจะปลูกนั้นมี ห ล า ก หลายชนิด มาก ๆ บทความนี้เรามีมาแนะนำด้วย กันทั้งหมด 10 ชนิด สามารถเลือกมาปลูกได้เลยหรือจะปลูกหมด ทุกชนิดเลยก็ได้ แต่ละประเภท นั้นปลูกง่าย โตเร็ว ใช้เวลาไม่นานก็สามารถเก็บ เกี่ยวมา ป ร ะ ก อ บ อ า ห า รได้แล้วหรือจะเก็บไปจำหน่ายก็เป็นการสร้างร า ย ได้อีกทางเช่นกัน มีผักอะไรบ้างที่น่าปลูกมาติดตามกันได้เลย

1 ผักบุ้ง

เป็นผักที่ท า น ได้ทั้งสดและสุกเช่นกัน นิยมนำไป ประกอบ อ า ห า ร กันเยอะมาก ไม่ว่าจะผัด จะทอด หรือลวกกับน้ำจิ้มก็ยังได้เลย วิธี ก า ร ปลูกให้เอาเมล็ดมาแช่น้ำไว้สัก 12 ชั่ วโมงเอาเฉพาะเมล็ดที่ จมน้ำเท่านั้นมาเพาะที่กระ ถ า ง ใช้เวลาในการเพาะประมาณ 14 วันจะเห็นการงอก พอปลูกไปได้ประมาณ 25 วันก็เก็บเกี่ยวผักบุ้งไปจำหน่ายหรือประกอบอ า ห า รได้แล้ ว

2 ผักชี ฝ รั่ ง

ปลูกง่ายเช่นกันเพียง เ อ าเมล็ดมาแช่ในน้ำอุ่นไว้ แช่ประมาณ 3 ชั่ วโมงแล้วค่อยนำไปเพาะในกระ ถ า ง ที่เตรียมไว้ชำ ใช้เวลาในการเพาะประมาณ 78 วันจะเห็นการ งอกของต้นกล้า แล้ว ปลูกไปประมาณ 4 เดือน ก็สามารถเก็บเกี่ยวได้

affaliate-2

3 ต้นแตง กวา

เอาเมล็ดแตงกวาไ ปแช่ในน้ำเช่นกัน โดยจะต้องใช้น้ำอุ่นสัก 50 องศา ไม่ใช่น้ำร้อน แล้วก็เอาเมล็ดที่แช่เสร็จแล้ว ไปลงในกล่องพลาสติก

โดยใส่กระดาษทิชชู่ไว้แล้วพรม น้ำให้ชุ่ม ร อ ง ไว้ก่อนค่อยเอาเมล็ดแตงใส่ลง ไป แล้วปิดด้วยทิชชู่พรมน้ำเช่นกัน เสร็จแล้วก็ปิด ฝ า กล่องให้แน่น

แล้วตากแดด เช้าไว้สัก 2 ชั่ วโมง จากนั้นก็เอาไปเพาะ ล ง กระ ถ า ง รอประมาณ 7 วันก็จะงอกแล้ว จากนั้นเราก็ทำไม้ไผ่เป็นค้างรอแตงได้เลย

affaliate-2

4 ต้นผักชี

เอาเมล็ดผักชีมาห่อด้วยกระดาษ แล้วใช้ขวดแก้วบดให้แตก อ อ กเป็นสองซีก จากนั้นเอาเมล็ดทั้งหมดไปแช่น้ำอุ่น รอให้เมล็ดผักชีจมน้ำจากนั้นก็นำไปเพาะได้เลย ประมาณ 7 วันจะเห็นก า ร ง อกขึ้นมา และปลูกไปประมาณ 10 วันเราก็เก็บผักชีได้แล้ว

affaliate-2

5 ผักคื่นช่าย

จัดการเอาเมล็ดผักคื่นช้ายมาแช่น้ำรอให้เมล็ดจมน้ำ จ า ก นั้นเอามาห่อในกระดาษทิชชู่เสร็จแล้วใส่ใน กล่องพลาสติก จัด ก า รปิดฝากล่องให้แน่นแล้วแช่ตู้เย็นไว้ 1 วัน แล้วค่อยเอาออกมาเพาะลงกระ ถ า ง เพาะไปประมาณ 7 วันก็จะงอกแล้วปลูกไป ประมาณ 80 วันก็เก็บไปประกอบอาหารหรือจำหน่ายได้

6 ต้นพริก

อย ากจะปลูกต้นพริกประเภทไหนก็เลือกได้ตามสะด ว ก เลย เอาเมล็ดพริกมาแช่ในน้ำอุ่น รอให้เมล็ดจมน้ำแล้วเอาไปใส่ในกล่องพลาสติกที่มีกระดาษทิชชู่พรม น้ำเตรียมไว้ก่อน ปิดฝาให้แน่นแล้วทิ้งเอาไว้ 1 คืน จากนั้นก็พอไ ปเพาะปลูกได้ เ ล ย ประมาณ 10 วันจะงอกแล้ว แล้วปลูกไปประมาณ 80 วันสามารถเก็บเกี่ยว ได้แล้ว

7 ต้นปวยเล้ง

ให้เอาเมล็ดข อ ง ปวยเล้งไปแช่ในตู้เย็นไว้เป็นเวลา 1 คืน แล้วเอาเมล็ดไป ใส่ในกล่องพลาสติก โ ด ย ในนั้นใส่กระดาษทิชชู่พรมน้ำรอง ก้ น กล่องพลาสติกแล้วก็เ อ า เมล็ดลงไปไว้ในนั้นเสร็จแล้วปิดฝา นำไปแช่ในตู้เย็นช่องปกติ จากนั้นรอ 14 วันจะมีการ งอก พอต้นกล้าเริ่มมีใบก็นำไปปลูกได้เลย โดยปลูกไปประมาณ 45 วันก็สามารถ เก็บเกี่ยวได้เลย

8 ผักสลัด

เริ่มต้นที่เ อ า กล่องถนอมอา ห า ร มารองด้วยกระดาษทิชชู่แล้วพรมน้ำให้เรียบ ร้ อ ย ตามด้วยการเอาเมล็ดผักสลัดลง ไปปลูก เสร็จแล้วก็ปิดฝากล่องให้แน่นเลย ต่อด้วยการนำไปแช่ใน ตู้เย็น 2 วัน แล้วนำไปปลูกได้ เ ล ย

9 ต้นถั่วงอก

เป็นพืชที่ใช้ระยะเวลาในก า ร ปลูกสั้นมากที่สุดแล้ว โดยก า ร เอาเมล็ดถั่วเขียวมาแช่น้ำประมาณ 8 ชั่ วโมง แล้วเทน้ำออกและเตรียมตะกร้าเอาไว้ แล้วใส่ทิชชู่ไว้ในก้ นตะกร้า จากนั้นใส่เมล็ดถั่วเขียวลงไปแบบกระ จ า ย ๆ แผ่ให้ทั่วตะกร้าเลย แล้วก็ เอาทิชชู่มาทับแล้ว พรมน้ำอีกชั้น เสร็จแล้วเอาถุงดำมาครอบตะกร้าเอาไว้เพื่อไม่ให้แ ด ด ส่องถึง แล้วรดน้ำ 3 วัน/ครั้ง ถั่วงอกจะออกมาขาวน่าท า น โดยใช้เวลา 4 วันก็พร้อมเก็บแล้ว

10 ต้นหอม

จัดก า ร เตรียมดินปลูกให้พร้อม เอาเมล็ดถั่วลิสงมาผ ส ม เข้ากับดินจนกลายเป็นเนื้อเดียวกัน แล้วเอาเมล็ดต้นห อ ม มาโรยลงไปในหน้าดินแล้วรดน้ำ 2 เวลาเช้า – เย็นต่อวัน พอเวลาผ่ าน ไปก็ค่อยปรับ ล ด เป็น 1 ครั้ง/วันสำหรับการรดน้ำ ก็พอ ปลูกไป 5 วันก็จะมีก า ร งอกแล้ว จากนั้นก็ปลูกไปอีก 45 วัน สามารถเก็บมาจำหน่ายและประกอบอ า ห า รได้เลย

ผักสวนครัวนั้นปลูกไม่ ย ากเลย ทุกคนสามารถหา ซื้อเมล็ดมาเพาะได้ ร า ค า ไม่แพงอีกด้วย หากใครไม่มีพื้นที่เยอะในการปลูกผักก็อ า จ จะปลูกลงไปในกระถาง ก็ได้เช่นกันแล้วยังทำให้สะดวกต่อก า ร เคลื่อนย้ า ย อีกด้วย

affaliate-2

error: Content is protected !!