ปลูกอะโวกาโดในกระถาง ไว้ทานที่บ้าน ไม่ต้องมีพื้นที่ก็ปลูกได้

ปลูกอะโวกาโด ในกระถาง ไว้ทานที่บ้าน ไม่ต้องมี พื้นที่ก็ปลูกได้

ผลไม้ยอดนิยม ในไท ย อีกหนึ่งชนิดที่คนช อ บ เอามาทานนั่นคือ อะโวคาโด และยังเป็นผลไม้ ที่มีร า ค า ค่อนข้างดีใน ต ล า ด อีกด้วย สำหรับท่านใดที่ต้อง ก า รจะปลูกต้น อะโวคาโดแบบใช้เมล็ด

วันนี้เรามีวิธีมาแนะนำ ซึ่งอะโวคาโดนั้นปลูก ได้ทั้งแบบลงดินและในน้ำเลย ปกติแล้วผลไม้ชนิดนี้เป็นไม้ที่อยู่ในป ร ะ เ ท ศ เ ม็ ก ซิ โ ก เป็นไม้ยืนต้นสูง ผล อ อ ก มาเป็นรูปไ ข่ คล้ายสาลี่เลยรสชาติ ตอนสุกจะคล้ายเ น ย จาง ๆ บางคนก็ชอบ บางคนก็ไม่ชอบ ท า น

อ่านเนื้อหาต่อ คลิก

affaliate-2

error: Content is protected !!