ปลูกพืชผัก พื้นที่ 1 ไร่ สร้างรายได้หลักแสน

บนเนื้อที่จำนวน 1 ไร่ หลายคนอ า จ จะมองดูว่าเป็นพื้นที่ ที่ไม่มากมายนัก หากเราได้มีเคล็ดลับหรือรู้วิธีการ จัด ก า ร อย่างถูกต้องจัดอย่างมีระบบระเบียบ มีแผนการ รวมถึงกระบวนการ ต่างๆที่ รอบคอบแล้วนั้น เราก็จะสามารถใช้ประโยชน์ จ า ก พื้นที่เหล่านี้ได้อย่างม า ก สร้างเป็นอาชีพ สร้างเป็นรายได้ที่ดีให้กับตนเองได้อย่างดี รวมถึงคนในครอบครัวได้อย่างยั่งยืนอีกด้วย ด้วยแนวทางสำหรับก า ร ทำพื้นที่ตรงนี้ เราจะใช้เป็นวิธีการทำเกษตรแบบผสมผสาน

พื้นที่ 1 ไร่แบ่งพื้นที่ ใช้สอยออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน ส่วนการสร้างที่อยู่อาศัยและเป็นส่วนสำหรับก า ร ปลูกพืชผักผลไม้ทาง ก า ร เกษตรต่างๆ คุณวีรยุทธ ศรีเลอจันทร์ (วิสาหกิจชุมชน เพชรพิมาย) แนะนำโดยก า ร แบ่งพื้นที่จำนวน 1 งานสำหรับการ สร้างบ้ า น บ่อเก็บน้ำ ที่เหลือจำนวน 3 งานสำหรับก า รเพาะปลูกพืชผักต่างๆ จะแบ่งออก เป็น 3 ระยะ สั้น ระยะกลาง และ ระยะยาว

พืชระยะสั้น

พืชระยะสั้นจะเน้น เก็บเอาไว้ท า น กันในครอบครัว นำมาประกอบในเมนูอาหารต่างๆได้ เพื่อที่จะไม่ต้องเสียเงินออก ไปซื้อ หากว่าเรามีผลผลิตที่ดีมีผลผลิตที่ม า ก เกินความต้องการนั้น ก็สามารถที่จะเก็บพืชผักเหล่านั้นไป ข า ยสร้างเป็นรายจ่ายใช้ในชีวิตประจำวันได้ดี พื้นที่เนื่องจาก มีพื้นที่น้อย จึงต้องมีการ ว า ง แผนการปลูกพืชให้เหมาะสมในช่วงฤดูนั้น และได้ราคา ที่ดี ใช้ทุกพื้นที่ทุกตาร า ง นิ้วให้มีความคุ้มค่าได้มากที่สุด

อ่านเนื้อหาต่อ คลิก

affaliate-2

affaliate-2

error: Content is protected !!