ปลูกทุเรียนให้ต้นโตเร็ว 3 ปีติดผล ตามแบบฉบับของชาวสวน

ปลูกทุเรียนให้ต้นโตเร็วภายใน 3 ปีติดผล ตามแบบฉบับของ ชาวสวน

เคล็ดลับก า ร ปลูกทุเรียนให้เจริญเติบโตงอกง า ม นั้นไม่ใช่แค่ การเลือก สายพั น ธุ์ ให้ดีแล้วก็ จะต้องอยู่ที่ การบำรุงดูแลรักษา ด้วย หากปลูกแล้วทิ้ง ๆ ขว้าง ๆ ไว้บางที มันก็ ย า ก นักที่จะทำให้ทุเรียนออก มารสอร่อย สำหรับคน ที่สนใจ อ ย า กจะปลูกทุเรียนให้ออกมา ต้นสมบูรณ์ ผลสมบูรณ์และมี รสชาติอร่อย ปลูก อ ย่ า ง ไรมา ติดตาม อ่ า น กันได้เลย

ขุดหลุม ปลูกทุเรียนนั้น ให้พอดี อ ย่ า ลึกเกินไป ต้นทุเรียน จะเจริญเติบโตช้า เกินไปเพราะว่าร า ก ไม่ออกมาเจอแสงแดด หรือออกมาช้า

อ่านเนื้อหาต่อ คลิก

affaliate-2

error: Content is protected !!