ประกันสังคม แจง ปัญหาลูกจ้าง ไม่ได้เงินชดเชยสักที เหตุนายจ้างยังไม่ยื่นรับรองหยุดงานดังนี้

ประกันสังคม แจงเหตุลูกจ้าง ผู้ประกันตน มาตรา 33 ลงทะเบียนว่างงาน เพราะโควิด 19 แล้ว แต่ยังไม่ได้เงินชดเชยสักที ที่แท้เพราะนายจ้างยังไม่ยื่นรับรองหยุดงานให้ – วอนนายจ้างเร่งยืนหนังสือรับรอง ง่าย ๆ ไม่กี่ขั้นตอน

ประกันสังคม

จากกรณี ประกันสังคม เปิดให้ผู้ประกันตน มาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID 19 ลงทะเบียนประกันสังคม เพื่อรับสิทธิประโยชน์ กรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยนั้น

ล่าสุด วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เฟซบุ๊ก สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ขณะนี้ สำนักงานประกันสังคม ได้เร่งช่วยเหลือเรื่องการจ่ายสิทธิประโยชน์

กรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ในกรณีผู้ประกันตนไม่สามารถทำงานได้ และไม่ได้รับค่าจ้าง ไม่ว่านายจ้างจะหยุดประกอบกิจการเอง หรือหยุดตามคำสั่งของทางราชการ โดยผู้ประกัน ประกันสังคม มาตรา 33  มีสิทธิรับเงินกรณีว่างงาน 62% ของค่าจ้างรายวัน ไม่เกิน 90 วัน

ประกันสังคม

affaliate-2

ภาพจาก เฟซบุ๊ก สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคม ได้เปิดช่องทางให้บริการขอรับสิทธิประโยชน์ว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย เพื่อรองรับมาตรการดังกล่าวเป็นการเฉพาะ โดยผู้ประกันตนจะต้องยื่นขอรับสิทธิ

และนายจ้างมีหน้าที่รับรองการหยุดงานของลูกจ้าง อันเนื่องจากเหตุสุดวิสัย ผ่าน e-form บนหน้าเว็บไซต์ uat.sso.go.th
แต่ผลปรากฏว่า ขณะนี้มีผู้ประกันตนผู้มีสิทธิยื่นคำขอรับสิทธิจำนวนกว่า 1 ล้านราย

สำนักงานประกันสังคมได้เร่งดำเนินการตรวจสอบข้อมูล และวินิจฉัยสั่งจ่ายสิทธิประโยชน์ให้ผู้ประกันตนไปแล้วกว่า 300,000 ราย และเป็นผู้ประกันตนที่เข้าข่ายตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน มาตรา 75 ของกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน อีก 200,000 ราย

ประกันสังคม

affaliate-2

อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบข้อมูลพบว่า ขณะนี้มีนายจ้างจำนวนกว่า 5.4 แสนราย ยังไม่ยื่นรับรองการหยุดงานของลูกจ้างอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย ส่งผลให้ผู้ประกันตนกลุ่มที่เหลือยังไม่ได้รับเงิน

ซึ่งสำนักงานประกันสังคมจะมี SMS แจ้งผู้ประกันตน เพื่อขอให้ติดตามนายจ้าง และให้นายจ้างยื่นหนังสือรับรองการหยุดงานโดยเร็ว

ดังนั้น ขอให้นายจ้างในกลุ่มดังกล่าวเร่งยื่นรับรองการหยุดงานของลูกจ้าง อันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย ผ่านช่องทาง e-form บนหน้าเว็บไซต์ คลิกที่นี่ เพียงนายจ้างระบุวันที่หยุดงาน และวันที่ครบกำหนด เพื่อสำนักงานประกันสังคมได้เร่งรัดการดำเนินการเพื่อให้สิทธิประโยชน์ถึงมือผู้ประกันตนโดยเร็วที่สุด

affaliate-2

affaliate-2

error: Content is protected !!