ทนายดัง โพสต์เคลียร์ชัด หนุ่มไม่ยืนในโรงหนัง โดนเตะเก้าอี้ ระบุใครผิด-ใครถูก

เกิดผล แก้วเกิด ทนายดัง โพสต์เคลียร์ชัด หนุ่มไม่ยืนเคารพเพลงสรรเสริญพระบารมีในโรงหนัง โดนเตะเก้าอี้ ระบุใครผิดใครถูก ยกข้อกฎหมายอธิบาย

วันที่ 14 พ.ย.64 นายเกิดผล แก้วเกิด ทนายความชื่อดัง โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊ก ทนายเกิดผล แก้วเกิด ความว่า ตามที่เป็นประเด็นทางสังคม ในกรณีที่มีชาย 2 คนในโรงหนัง ซึ่งขณะนั้นทางโรงหนังกำลังเปิดเพลงสรรเสริญพระบารมีอยู่ มีคนลุกขึ้นยืนตรงทำความเคารพ แต่ ชายคนที่ 1 นั่ง ไม่ยอมลุก ชายคนที่ 2 ซึ่งอยู่ข้างหลัง เห็นและไม่พอใจ จึงใช้เท้าเตะเก้าอี้ชายคนที่ 1 หลายครั้ง

มีประเด็นทางกฎหมายว่า
การไม่ลุกขึ้นยืนทำความเคารพ เมื่อเสียงเพลงสรรเสริญพระบารมีดังขึ้น ในโรงหนัง ผู้ที่นั่งอยู่ มีความผิดตามกฎหมายหรือไม่ ⁉

แต่เดิมที มีพระราชกฤษฎีกากำหนดวัฒนธรรมแห่งชาติ ฉบับปี 2485 มาตรา 6 #ให้ทุกคนต้องเคารพตามระเบียบเครื่องแบบ หรือประเพณี (3) ระบุ #ข้อกำหนดให้เคารพเพลงสรรเสริญพระบารมีไว้ชัดเจน

ผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 100 บาท จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือทั้งจำทั้งปรับ

แต่ต่อมา มีการแก้ไขกฎหมาย โดยมีการตรา พ.ร.บ.วัฒนธรรมแห่งชาติ ฉบับ ปี 2553 กำหนด ยกเลิกกฎหมายฉบับเก่าทั้งสิ้น 5 ฉบับ ในมาตราที่ 3 ทำให้พ.ร.บ.วัฒนธรรม ปี 2485 ถูกยกเลิกไป และกฎหมายใหม่ไม่ได้บัญญัติให้มีบทลงโทษ ในกรณีที่ไม่ยืนเคารพเพลงสรรเสริญพระบารมี เหมือนกฎหมายเก่าอีกต่อไป

affaliate-2

ปัจจุบัน ผู้ที่ไม่ยืนฯ จึงไม่มีความผิดอีกต่อไป แต่คนที่เตะเก้าอี้ของคนที่ไม่ยืน เพราะไม่พอใจ
มีความผิดฐาน อันเป็นการ รังแกข่มเหง คุกคาม หรือ ให้ได้รับความอับอายหรือ เดือดร้อนรำคาญ
ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 397

affaliate-2

error: Content is protected !!