ตำแหน่ง ที่ค ว ร จะปลูก “ทองอุไร” ไม้ ม ง ค ล เสริมโชคลาภเงินท อ ง

ปัจจุบันนั้น “ทองอุไร” มีต้นขาย ทั่วๆไปซึ่ง ตลาดนัดไม้ดอกไม้ประดับ ที่สวนจตุจักร ทุกวันพุธ-พฤหัสฯ ราคาอยู่ซึ่งขนาดของต้น ต้องเดินสอบถามก่อนตัดสินใจซื้อไปปลูกนะคับ ปลูกได้ในดินทั่วๆไปเลย นิยมปลูกเป็นไม้ประดับในบริเวณของบ้าน สำนักงาน สวนสาธารณะ และปลูกประดับต า ม ริมถนน 2 ข้างทางเป็นแถวยาวจะสวยงามมาก เวลามีดอกบานสะพรั่งทั้งต้นจะดูงดงามมากๆเลย

ทองอุไร เป็นไม้ ม ง ค ล อีกชนิดหนึ่ง ซึ่งจะมีกลิ่นหอมอ่อนๆ รูปทรงเป็นช่อเป็นรวงงดง า ม และทนแดดได้ดีมาก คนโบราณเชื่อว่า ท อ ง อุไรจะเสริมโชคชะตาของผู้ปลูกไว้ ให้มีความเจริญรุ่งเรือง มี เ งิ น ทองร่ำ ร ว ย มั่งคั่ง สมดั่งชื่อท อ ง อุไร และอีกชื่อหนึ่งของ ท อ ง อุไร ก็คือ “ ด อ ก สร้อยทอง” ซึ่งก็ถือว่า เป็น ม ง ค ล นามด้วยเช่นกันนะคับ นอกจากจะมี ความเชื่อในเรื่องของ เ งิ น ๆทองๆแล้ว ตามชื่อไม้ล้มลุกนี้แล้ว ยังเชื่อกันว่า ทองอุไร จะเสริม ว า ส น าและ บ า ร มี ช่วยให้ผู้ปลูกไม้นี้ ได้มีเกียรติมีลาภยศสูงที่ส่งอีกด้วย

นอกจากนี้

ต้นทองอุไรยังสามารถใช้เป็นยา รั ก ษ า โ ร คได้เช่น เบาหวาน และโ ร ค เกี่ยวกับปัญหาของทางเดิน อ า ห า ร ได้คับ

ต้นทองอุไร ปลูกง่าย เกิดง่าย ในเขตร้อนทั่วๆไป แต่ไม่ควรจะปลูกในซึ่งมีระดับน้ำใต้ดินสูง นิยมปลูกอยู่ข้างถนน เกาะกลางถนน และเหมาะสำหรับปลูกมุมใดมุมหนึ่งข อ ง บ้านซึ่งมีแสงแดดส่องถึง ขย ายพันธุ์ โดยการเพาะเมล็ดและตอนกิ่ง

การปลูกต้นทองอุไร

affaliate-2

ตำแหน่งซึ่งควรจะปลูก “ต้นทองอุไร” ไม้ ม ง ค ล เสริมโชคลาภนี้ ปลูกให้ถูกวันด้วยจะดี เ งิ น ทองเต็มบ้าน

การปลูกไม้ ม ง ค ล ในบ้านจะช่วยให้เรามีโชคและมี เ งิ น ทองมากขึ้นไปด้วย คนโบราณจะเชื่อแบบนั้น ซึ่งวันนี้เราได้ทำไม้ ม ง ค ล ซึ่งควรปลูกในบ้านมาแนะนำกันนะคับ ถือว่าเป็นต้นไม่ ม ง ค ล อีกชนิด ซึ่งสวยมากๆ

ทองอุไร จะเป็นพันธุ์ไม้ซึ่งไม่ชอบน้ำขังมากๆ ควรปลูกที่ซึ่ง ซึ่งเป็นดอน หรือที่สูงซึ่งไม่มีน้ำท่วงขัง ดินซึ่งเหมาะสำหรับก า ร ปลูกต้นทองอุไรก็คือดินร่วน ซึ่งมีธาตุ อ า ห า ร เพียงพอต่อการเจริญเติบโตที่ดี เราควรหมั่นใส่ปุ๋ยอินทรีย์อยู่เส ม อ ๆ เพื่อซึ่งจะให้ดอกนั้นออกตลอดทั้งปีได้ และควรซึ่งจะตัดแต่งกิ่งอย่างสม่ำเสมอด้วยนะคับ ต้นทองอุไรจะขยายพันธุ์ด้วย การเพาะเมล็ดและตอนกิ่ง นอกจากนั้นแล้ว ทองอุไรจะเป็นพันธุ์ไม้ซึ่งช อ บ แสงแดดตลอดทั้งวัน ช่วงแดดออกดอกจะบ า น สวยเหลืองอร่างดั่งทองคำเลยคับ

วันพุธ คือ วัน ม ง ค ล ของไม้พันธุ์นี้ เพราะมีดีมีเด่นซึ่งนาม ม ง ค ล ของ ด อ ก ซึ่งจะเหลืองอร่ามดั่งทองคำ และตระการตา ควรให้หัวหน้าครอบครัวเป็นผู้ลงมือปลูกทองอุไรเอง เพื่อให้ได้พลังแห่งด ว ง ชะตาซึ่งดีเยี่ยม และควรจะปลูกทองอุไร ไว้ทางทิศเหนือของตัวบ้านด้วย จึงจะเอื้อให้อิทธิพล ม ง ค ล ของไม้นี้ ได้เกื้อหนุนเสริมส่งดวงชะตา ของผู้เป็นเจ้าของบ้านได้ดีอีกด้วยนะคับ แต่ถ้าทิศเหนือเป็นทิศซึ่งอยู่ท า ง ด้านหลังของบ้านพอดี และไม่มีพื้นซึ่งปลูกได้ในบริเวณหลังบ้าน ก็อนุโลมให้ปลูกหน้าบ้านได้เลยคับ แต่ให้เฉียงๆ ค่อนมาทางทิศเหนือไว้เป็นเกณฑ์เอาไว้

affaliate-2

เจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนทุกๆชนิดซึ่งความชื้นปานกลางและ ระบายน้ำได้ดี ชอบแสงแดดจัดเต็มๆวัน

ทองอุไรดอกจะสีเหลืองสดใสและ ปลูกง่าย เกิดง่ายมากๆ ในเขตร้อนทั่วๆไปของไทย ไม่ควรปลูกในซึ่ง ซึ่งมีระดับน้ำใต้ดินสูงมากเกินไป นิยมปลูกข้างถนน เกาะกลางถนน หรือว่าปลูกมุมใดมุมหนึ่งของบ้านซึ่งแดดส่องถึงตลอดทั้งวัน

affaliate-2

ขยายพันธุ์ได้ง่ายมากๆ ทั้งการ เพาะเมล็ดและตอนกิ่ง

นอกจากนี้แล้ว ทองอุไรยังมีอีก หลากหลายสีสัน หลากหลายสายพันธุ์ด้วยคับ ทั้งสีแดง (ชอบอากาศเย็น) สีส้ม หรือ สีเหลืองอมส้ม สีเหลืองทองแคระ สนนราคาในตลาดมีตั้งแต่หลักร้อยไปถึงหลักพันบาทเลยทีเดียวนะคับ.

ใครซึ่งบ้านมีบริเวณว่างเหลือๆแล้ว ควรหาต้นท อ ง อุไรมาปลูกกันไว้นะคับ

affaliate-2

error: Content is protected !!