ตรวจสอบสถานะเราไม่ทิ้งกัน ทั้งหมด ได้เงิน หรือไม่ได้ชัดเจน

ตรวจสอบสถานะเราไม่ทิ้งกัน สำหรับผู้ลงทะเบียน www.เราไม่ทิ้งกัน.com ขอรับเงิน 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน เพราะในขณะที่บางคนได้รับการตรวจสอบสถานะว่าผ่านเกณฑ์และได้รับเงินแล้ว แต่บางคนอาจจะติดขัดอยู่ในบางขั้นตอน สถานะค้างว่าตรวจสอบอยู่นานหลายวัน และบางคนได้รับสถานะว่าตกเกณฑ์ พร้อมยื่นอุทธรณ์สิทธิ์ทางออนไลน์ ผ่านช่องทาง ยื่นทบทวนสิทธิ์ ไปแล้ว

ตรวจสอบสถานะเราไม่ทิ้งกัน ขอรับเงิน5000 บาท ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนไหน และจะมีวิธีแก้ไขได้อย่างไรบ้าง

1 สถานะเราไม่ทิ้งกัน ขึ้นข้อความว่า อยู่ระหว่างปรับปรุงสถานะการลงทะเบียนของท่าน

ความหมายคือ ได้รับสิทธิรอการโอนเงิน

2 สถานะเราไม่ทิ้งกัน ขึ้นข้อความว่า อยู่ระหว่างการตรวจสอบ

affaliate-2

ความหมายคือ อยู่ในกระบวนการคัดกรอง

3 สถานะเราไม่ทิ้งกัน ขึ้นข้อความว่า ไม่สามารถทำรายได้ต่อได้

ความหมายคือ ข้อมูลบัตรประชาชนไม่ถูกต้อง สามารถลงทะเบียนใหม่ได้ ปิดลงทะเบียนวันที่ 22 เม.ย. 63 เวลา 24.00 น.

4. สถานะเราไม่ทิ้งกัน ขึ้นข้อความว่า ท่านได้รับสิทธิมาตรการ5,000 บาท

affaliate-2

ความหมายคือ ได้รับสิทธิ์ดังกล่าวโดยเงินจะโอนเข้าบัญชีตามที่ได้ลงทะเบียนไว้

5. สถานะเราไม่ทิ้งกัน ขึ้นข้อความว่า ท่านได้รับสิทธิ แต่เนื่องจากชื่อบัญชีไม่ตรงกับชื่อและนามสกุลที่ท่านลงทะเบียน โปรดเปลี่ยนแปลงวิธีข้อมูลการรับเงิน

affaliate-2

ความหมายคือ ได้รับสิทธิ์ แต่ให้เข้าไป “เปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงิน ด้วยการผูกบัญชี พร้อมเพย์” พร้อมเพย์ กับเลขบัตรประชาชน ผ่าน Mobile Banking หรือ ตู้ ATM

6. สถานะเราไม่ทิ้งกัน ขึ้นข้อความว่า อยู่ระหว่างการตรวจสอบวิธี/ ข้อมูลการรับเงินที่ท่านแก้ไข

ความหมายคือ : ระบบกำลังตรวจสอบข้อมูลการรับเงินว่าถูกต้องก่อนทำการโอนเงินเข้าบัญชี

7. สถานะเราไม่ทิ้งกัน ขึ้นข้อความว่านำส่งข้อมูลเพิ่ม

ความหมายคือ : ต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ทำงานและอาชีพของผู้ลงทะเบียน

8. สถานะเราไม่ทิ้งกัน ขึ้นข้อความว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลที่นำส่งเพิ่ม

ความหมายคือ ระบบกำลังตรวจสอบข้อมูลที่ผู้ลงทะเบียนได้นำส่งรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ทำงานและอาชีพ

9. สถานะเราไม่ทิ้งกัน ขึ้นข้อความว่าไม่ได้รับสิทธิ พร้อมเหตุผล

ความหมายคือ ไม่ได้รับสิทธิ เพราะไม่ผ่านเกณฑ์ แต่สามารถยื่นอุทธรณ์ทางออนไลน์ ด้วยช่องทาง ยื่นทบทวนสิทธิ

10. สถานะเราไม่ทิ้งกัน ขึ้นข้อความว่า อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลที่ขอทบทวนสิทธิ

ความหมายคือระบบได้รับการขอยื่นทบทวนสิทธิ์จากคนที่ตกเกณฑ์และไม่เห็นด้วยกับการคัดกรองแล้ว หลังจากนี้จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปเพื่อตรวจสอบกรุณาเตรียมหลักฐานการประกอบอาชีพให้พร้อม

affaliate-2

error: Content is protected !!