ด่วน ผู้ได้รับ SMS แจ้งไม่ได้รับสิทธิ 5 พัน เพราะมีชื่อเป็นเกษตรกร ยังไม่ได้ถูกตัดสิทธิ

จากกรณีที่รัฐได้เปิดเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน โดยให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก Covid

ได้ลงทะเบียนผ่าน www.เราไม่ทิ้งกัน.com ซึ่งผู้ที่ได้รับสิทธิจะได้รับเงินเยียวยา 5000 เป็นเวลา 3 เดือน ทั้งนี้ได้มีผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ ซึ่งระบบได้ตัดสิทธิเป็นอาชีพอื่นที่ตนไม่ได้เป็น

อ่านเนื้อหาต่อ คลิก

affaliate-2

affaliate-2

error: Content is protected !!