ด่วน! ผู้ว่าฯ สั่งปิดกิจการทุกประเภท ทุกร้าน จังหวัดไหนเช็กด่วน

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์ ได้โพสต์เฟซบุ๊กเผยแพร่ประกาศ คำสั่งจังหวัดนครสวรรค์ ที่ 5171/2564 เรื่อง ปิดสถานที่เ สี่ ย งต่อการแพร่กระจายของ CV19 ในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ (เพิ่มเติม)

โดยที่ปรากฏสถานการณ์การแพร่กระจายของ CV19 ขึ้นใหม่ในบางพื้นที่ ดังนั้น เพื่อเป็นการควบคุมไม่ให้แพร่กระจายในพื้น ให้ปิดกิจการอื่นทุกประเภท ทุกร้าน ภายในห้างสรรพสินค้า วี-สแควร์ นครสวรรค์ ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2564 เพื่อให้ผู้ประกอบการดำเนินการตามมาตรการป้องกัน การแพร่กระจายที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด

อ่านเนื้อหาต่อ คลิก

affaliate-2

error: Content is protected !!