ด่วน ประกาศเคอร์ฟิว สั่งปิดห้ามเข้าออก ห้ามสังสรรค์เกิน 2 คน

เชียงราย ประกาศเคอร์ฟิวบางพื้นที่ ปิด 8 หมู่บ้านห้ามเข้าออก ห้ามสังสรรค์ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกิน 2 คน พร้อมสั่งปิดร้านนวดทุกประเภท

เมื่อวันที่ 6 พ.ค. 2564 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย แถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในวันนี้พบผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มขึ้น 17 ราย มีผู้ป่วยที่รับการรักษาอยู่จำนวน 154 ราย รักษาหายแล้ว 300 ราย เสียชีวิต 1 ราย รวมผู้ป่วยสะสม จำนวน 455 ราย พื้นที่พบผู้ป่วยต่อเนื่องคือ อ.เมืองเชียงราย 2 ราย อ.แม่สาย 5 ราย อ.ป่าแดด 5 ราย และ อ.เชียงของ 5 ราย

โดยจังหวัดเชียงราย ได้มีคำสั่งที่ 28/2564 ให้ปิดหมู่บ้านห้ามคนเข้าออกโดยไม่จำเป็นและห้ามคนในหมู่บ้านออกนอกเคหะสถานตั้งแต่เวลา 21.00-05.00 น. รวมทั้งห้ามรวมกลุ่มสังสรรค์ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกิน 2 คน โดยให้ดำเนินการปิดหมู่บ้านและห้ามออกนอกเคหะสถานตามเวลาที่กำหนดหรือเคอร์ฟิว จำนวน 8 หมู่บ้าน

affaliate-2

ได้แก่ หมู่บ้านป่าเหมือดสุขสำราญ หมู่ 9 ต.เวียงพางคำ, หมู่บ้านน้ำจำ หมู่ 5 ต.โป่งผา, หมู่บ้านเหมืองแดงใต้ หมู่ 1, หมู่บ้านป่ายางชุม หมู่ 6 ต.แม่สาย อ.แม่สาย, หมู่บ้านหนองป่าก่อ หมู่ 3 ต.หนองป่าก่อ อ.ดอยหลวง, หมู่บ้านโป่งป่าตองหมู่ 14 ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า, หมู่บ้านสนกอง หมู่ 2 ต.โรงช้าง อ.ป่าแดด และหมู่บ้านศรีชุม หมู่ 8 ต.ป่าแดด อ.ป่าแดด โดยทางคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.เชียงราย จะมีการประเมินสถานการณ์ หากยังไม่ดีขึ้นหลังวันที่ 15 พ.ค. เป็นต้นไปอาจจะพิจารณาให้มีเคอร์ฟิวเพิ่มเติมเฉพาะรายต่อไป

นอกจากนี้ ยังมีคำสั่งที่ 31/2564 ให้ปิดสถานประกอบการนวดเพื่อสุขภาพทุกประเภท กิจการนวดเพื่อสุขภาพ กิจการนวดเพื่อเสริมความงาม กิจการสปาและสถานประกอบการนวดแผนไทย นวดแผนโบราณ นวดฝ่าเท้า ทุกประเภท ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และให้เพิ่มพื้นที่ควบคุมอีก 2 แห่ง คือ ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า และ ต.โรงช้าง อ.ป่าแดด และให้ตั้งจุดตรวจความมั่นคงชายแดนเพื่อเฝ้าระวังไวรัสโควิด-19 ขึ้นจำนวน 3 จุดคือบ้านห้วยเกี๋ยง หมู่ 8 ต.เวียง อ.เชียงแสน บ้านท่าเจริญ หมู่ 10 ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ และบ้านห้วยเอียน หมู่ 6 ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น

ขอบคุณ  ข่าวสด

affaliate-2

affaliate-2

error: Content is protected !!