ด่วน ก.คลังแจ้งแล้ว สถานะที่ผ่าน รอรับเงิน 10000 พรุ่งนี้ทยอยโอนทั้งสัปดาห์นี้

หลังจากทางกระทรวงการคลังทะยอยโอนเงิน 5,000 บาท ให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ตามมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ กลุ่มลูกจ้างนอกประกันสังคมและกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระ

ล่าสุดในวันนี้ 11 พ.ค.63 ทางเพจ สถานีข่าวกระทรวงการคลัง Ministry of Finance News Station ได้มีการเปิดเผยว่า ความคืบหน้ามาตรการ5,000 บาท เราไม่ทิ้งกัน ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2563

1. มีผู้ผ่านเกณฑ์แล้ว 14.0 ล้านคน คาดว่าจะสามารถจ่ายเงิน ให้ได้ทั้งหมดภายในสัปดาห์นี้

affaliate-2

สถานะผ่านเกณฑ์ รอรับเงิน พรุ่งนี้โอนอีก และทยอยโอนทั้งสัปดาห์นี้

2. วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563 จะมีการโอนเงินให้ผู้ผ่านเกณฑ์อีกประมาณ 1.6 ล้านคน ซึ่งรวมถึงกลุ่มที่ข้อมูลบัญชีไม่ถูกต้องและได้เปลี่ยนแปลงวิธีการรับเงินเป็นช่องทางพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชนแล้ว

3. การปิดทบทวนสิทธิเมื่อคืนเวลา 24.00 น. สรุปมีผู้ขอทบทวนสิทธิรวมทั้งสิ้น 6.5 ล้านคน

4. กลุ่มขอข้อมูลเพิ่มเติมมีผู้มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้ว 6.1 ล้านคน ยังขาดอีก 4 แสนคน

affaliate-2

5. กระทรวงการคลังคาดว่าภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2563 จะสามารถบริหารจัดการข้อมูลผู้ลงทะเบียนทั้งหมดให้แล้วเสร็จได้ในระดับ 98-99% โดยอาจมีกลุ่มที่ตกค้างบ้าง เช่น กลุ่มที่ขอข้อมูลเพิ่มเติมแต่ยังไม่ได้เข้ามาให้ข้อมูลตามข้อ 4. และกลุ่มผู้ขอทบทวนสิทธิที่ผู้พิทักษ์สิทธิลงพื้นที่แล้วแต่ไม่พบตัวเนื่องจากปัจจุบันไม่ได้อยู่ตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้ตอนขอทบทวนสิทธิ กรณีนี้จะส่งต่อข้อมูลให้ผู้พิทักษ์สิทธิในจังหวัดที่ท่านอยู่ในขณะนี้รับไปเป็นผู้ดูแลต่อไป ซึ่งจะใช้เวลาในการดำเนินการเพิ่มขึ้นบ้าง

ส่วนความคืบหน้าเรื่องมาตรการเยียวยากลุ่มเกษตรกร ขณะนี้กระทรวงการคลังได้ตรวจสอบความซ้ำซ้อนกับฐานข้อมูลการจ่ายเงิน ตามมาตรการ 5,000 บาท และฐานข้อมูลข้าราชการและข้าราชการบำนาญตามที่กระทรวงเกษตรขอความอนุเคราะห์เรียบร้อยแล้ว

affaliate-2

และได้ส่งข้อมูลให้กระทรวงเกษตรเร่งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจ่ายเงิน เกษตรกรเป็นไปตามกำหนดต่อไป ที่มา นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และโฆษกกระทรวงการคลัง

ขอบคุณที่มาจาก กระทรวงการคลัง

affaliate-2

error: Content is protected !!