ด่วนที่สุด มหาดไทย ส่งหนังสือถึง ผู้ว่าฯ

เมื่อวันที่ 6 ธ.ค.64 มีรายงานว่า นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงนามในโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนใต้ (สงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสตูล)

กรณีสถานการณ์แพร่กระจายของ CV-19 ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ หลังประเทศมาเลเซียพบผู้ติด CV-19 สายพันธุ์โอไมครอน เป็นรายแรก

อ่านเนื้อหาต่อ คลิก

affaliate-2

error: Content is protected !!