ซับน้ำตา ผู้ที่ลง เราไม่ทิ้งกัน ไม่ได้ ปล่อยกู้ 50000 ดอก 175

ซับน้ำตา ผู้ที่ลง เราไม่ทิ้งกัน ไม่ได้ ปล่อยกู้ 50000 ดอก 175

วันที่ 29 มีนาคม 2563 ทีมข่าว siamnews รายงานว่า จากกรณีรัฐบาลแถลงมาตรการระยะที่ 2 ในการดูแลเยียวยาแรงงานลูกจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระ ที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด CO VID 19 มีทั้งสิ้น 8 มาตรการ ซึ่งในนั้นมี 2 มาตราการที่มาจากธนาคารออมสิน นั่นคือ สินเชื่อฉุกเฉิน 10000 บาท และสินเชื่อพิเศษ 50000 บาท โดยสินเชื่อ 10000 บาทนั้น สำหรับคนที่ประกอบอาชีพอิสระ เช่น พ่อค้า แม่ค้า มัคคุเทศก์

เกี่ยวกับเรื่องนี้ มีรายงานว่า มาตรการเยียวยาของธนาคารออมสินนั้น เปิดให้บริการสำหรับคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ลงทะเบียนรับเงิน 5000 จากรัฐบาล ในโครงการ www.เราไม่ทิ้งกัน.com โดยมีชื่อว่า สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา CO VID 19 มีรายละเอียด ดังนี้

คุณสมบัติผู้กู้

1 ผู้มีรายได้ประจำ

affaliate-2

จำเป็นต้องมีบุคคลหรือหลักทรัพย์มาค้ำประกัน

วงเงินกู้สูงสุด 50,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน (Flat Rate)

ผ่อนชำระคืนนาน 3 ปี

คุณสมบัติผู้กู้

affaliate-2

ภาพจาก เว็บไซต์ ธนาคารออมสิน

อายุ 20 ปีขึ้นไป สัญชาติไทย

affaliate-2

เป็นผู้มีรายได้ประจำ แต่รายได้ลดลง หรือขาดรายได้ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากโควิด 19 และภัยอื่น ๆ

มีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอน สามารถติดต่อได้

เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี

ขั้นตอนการลงทะเบียน

1 เข้าเว็บไซต์ gsb.or.th และกดปุ่มลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือลูกค้า คลิก

2 เลือกเงินกู้ 5 หมื่นบาท ดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน ระยะเวลา 36 งวด

3 กรอกข้อมูลส่วนตัว เช่น เลขที่บัตรประชาชน ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ อาชีพ รายได้ ผลกระทบ และเลขที่บัญชีธนาคารออมสิน

4 สาขาจะติดต่อกลับเมื่อได้รับข้อมูลครบถ้วน

เริ่มตอนไหน

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป สิ้นสุดโครงการ 30 ธันวาคม 2563

ภาพจาก เว็บไซต์ ธนาคารออมสิน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก เว็บไซต์ ธนาคารออมสิน

affaliate-2

error: Content is protected !!