คุมไม่อยู่ เปิด 10 จังหวัด คนติดโควิดเยอะสุดวันนี้

รายงานความคืบหน้าสถานการณ์ โ ค วิ ด วั น นี้ การแถลงศูนย์บริหารสถานการณ์ โ ค วิ ด – 1 9 (ศบค.) ตรวจสอบอัพเดท 10 จังหวัดอันดับพบผู้ติด เ ชื้ อ โ ค วิ ด 19 สูงสุด
จํานวนผู้ติด เ ชื้ อ โ ค วิ ด ในประเทศรายใหม่ วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 จํานวน 10 อันดับแรก

1 กรุงเทพมหานคร 739 ราย
2 นนทบุรี 273 ราย
3 สมุทรปราการ 143 ราย
4 ชลบุรี 76 ราย

5 สมุทรสาคร 65 ราย

6 สุราษฎร์ธานี 53 ราย

affaliate-2

7 นครปฐม 47 ราย

8 พระนครศรีอยุธยา 35 ราย

9 ฉะเชิงเทรา 35 ราย

10 ปทุมธานี, นครศรีธรรมราช 31 ราย

affaliate-2

ทั้งนี้ กทม.อันดับ 1 ยอดลดลง จับตา นนทบุรี สมุทรสาคร นครปฐม พระนครศรีอยุธยา และฉะเชิงเทรา ยอดเพิ่มมากกว่าวานนี้

สำหรับ พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือพื้นที่สีแดงเข้มโควิด จำนวน 6 จังหวัด กทม. ชลบุรี นนทบุรี เชียงใหม่ ปทุมธานี และสมุทรปราการ

affaliate-2

affaliate-2

error: Content is protected !!