คลังไฟเขียว! แผนช่วยเหลือเกษตรกรแล้ว เพจรัฐบาลแจ้งเตือนรีบขึ้นทะเบียนให้พร้อม

ภายหลังจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ข้อสรุปถึงแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่covid-19 จำนวน 9 ล้านทะเบียนเกษตรกร ภายใต้เงินประมาณ 135,000 ล้านบาท และเป็นการเบิกจ่ายผ่านบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

ล่าสุด นายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง เปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับผู้บริหารสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐทุกแห่ง เกี่ยวกับความคืบหน้ามาตรการผลกระทบจากการแพร่ของcovid-19 ว่า มาตรการแจกเงินเกษตรกร 5,000 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 3 เดือน จะเข้าคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาสัปดาห์นี้ ก่อนนะเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)

พิจารณาอนุมัติดำเนินการ ในวันที่ 28 เม.ย.2563 โดยมาตรการแจกเงินเกษตรกรดังกล่าว จะใช้เงิน พ.ร.ก. กู้เงินฉุกเฉิน 1 ล้านล้านบาท ส่วนจะจ่ายเท่าไร เป็นระยะเสลากี่เดือน ต้องนำเสนอต่อที่ประชุม ครม. ให้ความเห็นชอบ

การแจกเงินเกษตรกรจะยึดข้อมูลของกระทรวงเกษตรฯเป็นหลัก คลังยืนยันว่า วงเงินกู้ตาม พ.ร.ก. กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท เพียงพอดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากcovid-19 ไม่จำเป็นต้องออก พ.ร.ก. กู้เพิ่ม ในหลักการของ พ.ร.ก.สำหรับ 6 แสนล้านบาท

ถ้าไม่พอก็สามารถนำเงินบางส่วนจากพ.ร.ก. สำหรับฟื้นฟู 4 แสนล้านบาท มาช่วยได้ตามความจำเป็น ส่วนการชำระคืนหนี้เงินกู้ 1 ล้านล้านบาท ยังไม่สามารถระบุได้ เพราะยังไม่รู้จะต้องกู้มาใช้เท่าไหร่ ซึ่งสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) อยู่ระหว่างการเตรียมแผน

affaliate-2

ขณะที่เพจไทยคู่ฟ้า ได้โพสต์ข้อมูลแนะเกษตรกรปรับข้อมูลผ่านออนไลน์ โดยมีรายละเอียดังนี้ ไทยคู่ฟ้า ประกาศแจ้งเตือนให้เกษตรกรที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน เร่งขึ้นทะเบียนเกษตรกร ส่วนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนแล้วต้องปรับปรุงข้อมูลในทะเบียนเกษตรกร เพื่อรับสิทธิจากผลกระทบcovid-19 และมาตรการช่วยเหลืออื่นๆ ของรัฐ เพราะหากไม่มีการปรับปรุงสถานะในระบบติดต่อกัน 3 ปี

ตามที่นายทะเบียนประกาศให้ปรับปรุงข้อมูลเกษตรกร ส่งผลให้สถานภาพเกษตรกรสิ้นสุดลง ทำให้ไม่สามารถรับสิทธิต่าง ๆ ได้ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรรีบลงทะเบียนผ่านช่องทางการตรวจสอบสถานะความเป็นเกษตรกร ได้ที่เว็บไซต์กรมส่งเสริมการเกษตร www.farmer.doae.go.th

ขณะที่เกษตรกรรายเดิม-แปลงเดิม สามารถใช้แอปพลิเคชัน FARMBOOK เพื่อปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้ตามรอบการผลิต โดยข้อมูลในการขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร จะต้องกรอกตามความเป็นจริง หากแจ้งข้อมูลเท็จจะมีความผิดตามกฎหมาย

affaliate-2

affaliate-2

error: Content is protected !!