คลังแจง เราไม่ทิ้งกัน ผูกพร้อมเพย์แล้ว แต่เงิน 5000 ไม่เข้า

สำหรับมาตรการที่ทางรัฐบาลช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ โดยการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www เราไม่ทิ้งกัน com รับเงินช่วยเหลือ 5000 บาท นาน 3 เดือน ซึ่งมีผู้ที่ผ่านเกณฑ์รับเงินช่วยเหลือไปแล้วกว่า 4 ล้านราย บางคนรอประกาศผล ส่วนบางคนก็ยื่นทบทวนสิทธิไป หวังได้รับเงินช่วยเหลือ อย่างไรก็ตาม หลายคนก็ยังคงมีปัญหาสงสัยกับมาตรการนี้อยู่เรื่อยๆ เราจะมาสรุปถึงคำถามสำคัญอีก 3 ข้อใหม่ๆ ที่คนสงสัยกัน ดังนี้

เราไม่ทิ้งกัน

1 กระบวนการหลังยื่นทบทวนสิทธิกรณีเงินช่วยเหลือ 5000 บาท ทำไมถึงต้องใช้เวลา 2 สัปดาห์ ทั้งๆ ที่รัฐบาลมีข้อมูลผู้ลงทะเบียนอยู่แล้ว และสามารถมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ทันที แสดงให้เห็นถึงรัฐบาลผิดสัญญา และหลอกลวงประชาชน เพื่อหวังซื้อเวลาไปเรื่อยๆ โดยไม่เห็นใจความลำบากของประชาชน

ตอบ ในตอนนี้มีผู้ยื่นทบทวนสิทธิไปแล้วกว่า 2จุด4 ล้านคน ซึ่งกระบวนการพิจารณาการทบทวนสิทธินั้น หลังจากที่ยื่นเรื่องมา กระทรวงการคลังจะนำข้อมูลของผู้ยื่นทบทวนสิทธิ เช่น อาชีพ ชื่อสถานประกอบการ สถานที่ที่ติดต่อได้ เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ เป็นต้น มาประมวลผลเพื่อคัดกรองก่อนอีกครั้ง ก่อนที่จะจัดสรรให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ และเจ้าหน้าที่จะต้องยืนยันตัวตนและการประกอบอาชีพของผู้ลงทะเบียนผ่านระบบที่ออกแบบไว้ เพื่อนำข้อมูลจากการลงพื้นที่มาประกอบการพิจารณาให้สิทธิ์รับเงินช่วยเหลือต่อไป ซึ่งการดำเนินการต่างๆ มีกลไก มีขั้นตอน และต้องใช้เวลาดำเนินการ ไม่ได้เป็นการยื้อเวลาแต่อย่างใด

affaliate-2

ยื่นทบทวนสิทธิ

2 ผู้ลงทะเบียนมีอาชีพเดียวกัน อยู่บ้านเดียวกัน คนหนึ่งได้ คนหนึ่งไม่ได้ ระบบการตรวจสอบการช่วยเหลือไม่ดีหรือไม่

ตอบ การคัดกรองและตรวจสอบของแต่ละคนที่ลงทะเบียนจะไม่เหมือนกัน เนื่องจากกระทรวงการคลังมีการตรวจสอบคุณสมบัติหลายด้านประกอบกันจากฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมการปกครอง สำนักงานประกันสังคม กรมการขนส่งทางบก กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นต้น

3 เข้าไปแก้ไขบัญชีแล้ว ผูกพร้อมเพย์ ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน แล้ว โทร ไป call center บอกว่าเงินจะเข้าวันที่ 22 เมษายน ทำไมเช็กแล้ว ณ ตอนนี้ ก็ยังไม่มีเงินเข้า

affaliate-2

ตอบ หากท่านเป็นผู้ที่แก้ไขบัญชี เนื่องจากข้อมูลบัญชีไม่ตรงกับชื่อที่ลงทะเบียน หากแก้ไขแล้วจะมีการโอนเงินช่วยเหลือซ้ำในวันที่ 23 เมษายน 2563 สำหรับกลุ่มที่จะได้รับการโอนเงินซ้ำในวันที่ 22 เมษายน 2563 จะเป็นกลุ่มที่บัญชีถูกปิด

อย่างไรก็ดี กระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะเร่งกระบวนการทุกอย่างให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อให้เงินถึงมือประชาชนทุกคนที่ได้รับผลกระทบอย่างเร็ว

affaliate-2

ขอบคุณ กระทรวงการคลัง

affaliate-2

error: Content is protected !!