คลังเตือนแล้วนะ 3 กลุ่มนี้ เตรียมงานเข้า มีใครบ้างรีบเช็กด่วน

จากที่รัฐได้ออกมาตรการเยียวยาลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระ นอกระบบประกันสังคมที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 จะได้รับเงินสนับสนุนรายละ 5,000 บาทต่อเดือน

โดยต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันเท่านั้น ซึ่งได้ปิดการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ไปแล้ว แต่ยังเปิดเว็บให้ตรวจสอบสถานะ ยกเลิกการลงทะเบียน ยื่นทบทวนสิทธิ์ เปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงิน และยื่นข้อมูลเพิ่มเติมได้

อย่างไรก็ตาม ล่าสุด เว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกัน มีการเพิ่มปุ่มขึ้นมาอีกหนึ่งปุ่ม คือขอสละสิทธิ์มาตรการ ซึ่งจะเป็นแถบสีชมพู เพื่อให้กลุ่มที่คาดว่าน่าจะขาดคุณสมบัติเข้ามาขอสละสิทธิ์ เช่น

กลุ่มคนซึ่งไม่ได้เป็นแรงงาน ลูกจ้าง และ อาชีพอิสระ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด

กลุ่มพนักงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งลงทะเบียน และรับเงิน 5,000 บาทไปแล้ว ภายหลังการตรวจสอบพบว่าขาดคุณสมบัติ

กรณีที่มีผู้ผ่านเกณฑ์รับเงิน 5000 บาท และเกิดจากไป ทายาทสามารถมาใช้ปุ่ม ขอสละสิทธิ์มาตรการ เพื่อขอคืนเงินได้

affaliate-2

โดยขั้นตอนการขอสละสิทธิ์

ผู้ขอสละสิทธิ์ จะต้องกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก

กรอกหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ลงทะเบียน

กรอกวัน/เดือน/ปีเกิด

กดยืนยันการสละสิทธิ์

affaliate-2

ส่วนกลุ่มผู้ลงทะเบียนรอบแรกที่มีสถานะว่า อยู่ระหว่างการตรวจสอบ หรือสถานะที่ได้รับว่าขอข้อมูลเพิ่มเติม และอยู่ระหว่างการตรวจสอบ จะได้รับการแจ้งผลการพิจารณาสิทธิ์เงิน 5000 บาท อย่างช้าที่สุดภายในวันใด

ซึ่งกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พยายามเร่งกระบวนการตรวจสอบและคัดกรองผู้ลงทะเบียนกว่า 27 ล้านคน เพื่อให้เงินถึงมือทุกคนที่ได้รับผลกระทบอย่างรวดเร็วที่สุด ระบบจะแจ้งผลการตรวจสอบสิทธิ์ผ่านทางข้อความ SMS และอีเมลที่ท่านลงทะเบียนโดยเร็วที่สุด

ขอบคุณ กระทรวงการคลัง

affaliate-2

affaliate-2

error: Content is protected !!