คลังเตรียมแจกเงินให้ผู้ถือบัตรคนจ น ยืนยันได้ครบทุกคน

คลังเตรียมแจกเงินให้ผู้ถือบัตรคนจ น ยืนยันได้ครบทุกคน

ข่าวดีจากทาง นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง ได้กล่าวว่า รัฐบาลมีการออกมาตราการเพื่อดูแลและช่วยเหลือประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มแร งงานทั้งหมดกว่า 40 ล้านคน ซึ่งมาตราการที่ออกมาแต กต่า งกันไปตามความเหมาะสม

อ่านเนื้อหาต่อ คลิก

affaliate-2

error: Content is protected !!