ข่าวดี ปลัด พม. เตรียมโอนแจกเงิน เด็กคนละ 1000 นาน 3เดือน เช็กเลย!!

นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) กล่าวในการแถลงข่าว ศูนย์บริหารสถานการณ์ (ศบค.) ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

ถึงการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบปัญหาทางสังคมและมาตรการช่วยเหลือผู้พิการ ว่า กระทรวงพม. ได้ดำเนินมาตรการช่วยเหลือเยียวยากลุ่มผู้ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาด ไปแล้วในหลายภาคส่วน

อาทิ มาตรการลดภาระทางด้านการเงิน ลดค่าเช่าบ้านของผู้มีรายได้น้อยจากการเคหะแห่งชาติ ลดค่าผ่อนที่อยู่อาศัยของบ้านมั่นคงจากสถาบันองค์กรพัฒนาชุมชน ลดหนี้กองทุน หนี้กู้ยืมต่าง ๆ ที่กระทรวงดูแล

affaliate-2

ทั้งในส่วนของผู้สูงอายุและผู้พิการ รวมไปถึงมาตรการช่วยเหลือผู้เดือดร้อนต้องนำของมาจำนำในโรงรับจำนำของรัฐ จะได้รับการลดดอกเบี้ยและยืดอายุตั๋วจำนำ ไม่ต้องรีบหาเงินมาผ่อนในช่วงนี้ เป็นต้น ทั้งนี้ กระทรวงพม. มีมาตรการใหม่ในการช่วยเหลือผู้เดือดร้อนที่เพิ่งเริ่มดำเนินการในการดูแลสวัสดิการของกลุ่มต่างๆ ดังนี้

จากเดิมที่เสนอมาใช้เงิน 39,000 ล้านบาท สำหรับช่วยเหลือกลุ่มผู้พิกา ร เด็ กแรกเกิด ผู้สูงอายุ และคนไ ร้บ้านรวม 13 ล้านคน ให้ขยายไปกลุ่มประชาชนในพื้นที่ห่างไกล คนเข้าไม่ถึงอินเทอร์เน็ท ให้ได้รับเยียวยาแต่ไม่เท่ากันทุกคน และอาจต้องใช้งบมากกว่าเดิม แต่จะไม่นับรวมนักศึกษาจบใหม่ แม่ค้าออนไลน์ ข้าราชการบำนาญ คนว่างงานอยู่เดิม

นอกจากนี้ กระทรวงวัฒนธรรมได้ขอให้ช่วยเหลือกลุ่มเครือข่ายวัฒนธรรม เช่น อาชีพนาฎศิลป์ ศิลปะพื้นบ้าน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขอให้ช่วยเหลือบุคลากรด้านนักกีฬา การเข้าถึงซอฟท์โลนของธุรกิจท่องเที่ยว โดยให้ทุกหน่วยงานทำการบ้านนำกลับมาเสนอใหม่ในกลางเดือนนี้ โดยจะใช้เงิน พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาทช่วยเหลือทั้งหมด

affaliate-2

จากนั้นจะเสนอคณะกรรมการกลั่นการใช้เงินกู้ และ ครม.พิจารณาต่อไป ในเบื้องต้น พม.จะเข้าไปช่วยเหลือกลุ่มคนเปราะบางจำนวน 13 ล้านคน โดยแจกเงินให้คนพิกา ร ผู้สูงอายุ เด็ ก แรกเกิดถึงอายุ 6 ปี เพิ่มอีกคนละ 1,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน

affaliate-2

เช่น เดิมได้รับเบี้ยผู้พิกา ร 1,000 บาท ก็จะเพิ่มเป็นเดือนละ 2,000 บาท ส่วนผู้สูงอายุจะได้เพิ่มจากเบี้ยอีกคนละ 1,000 บาท แต่คนไร้บ้านจะไม่แจกเป็นเงินแต่จะช่วยหาที่พักอาศัย และอาหารการกินให้แทน

ส่วนอาชีพนาฏศิลป์ นักกีฬา จะพิจารณาดูว่ามีสิทธิได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาทหรือไม่ แต่ถ้าไม่ได้จะมีการจัดหามาตรการอื่นช่วย

affaliate-2

error: Content is protected !!