ข่าวดี จ่ายเพิ่มบัตรคนจน

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สศค. ได้ระบุว่า ในวันที่ 4 ก.ค. นี้ กรมบัญชีกลางจะมีการเริ่มทยอยโอนเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน จำนวน 1.14 ล้านคน วงเงินรวม 3,420 ล้านบาท จำนวน 1,000 บาท 3 เดือน พ.ค.ถึง ก.ค.โดยเป็นการจ่ายเงิน 3,000 บาท ในครั้งเดียว

ทยอยโอน 4 ถึง 9 ก.ค.นี้ และทั้งนี้การช่วยเหลือกรณีเพิ่มเติมดังกล่าว ไปตามที่คณะรัฐมนตรีให้กระทรวงการคลังช่วยเหลือกลุ่มผู้ถือบัตรคนจนเพิ่มเติม เพราะประชาชนกลุ่มนี้ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือใดๆ จากมาตรการการช่วยเหลือต่างๆ ของรัฐบาลที่ผ่านมาทั้ง เราไม่ทิ้งกัน และ เยียวยาเกษตกร จากจำนวนผู้ถือบัตรคนจน ทั้งหมด 14.5 ล้านราย

อย่างไรก็ดีคาดการณ์ว่าคนกลุ่มนี้จะใช้เงินหมดอย่างรวดเร็วหรือใช้หมดในครั้งเดียว เนื่องจากในช่วง CO VID  คนกลุ่มนี้มีค่าใช้จ่ายจำนวนมาก เงินจำนวนนี้จะนำไปช่วยเหลือเยียวย าได้ โดยการโอนเงินลงในบัตรคนจน เพื่อให้ประชาชนนำไปใช้จ่ายนั้น จึงช่วยกระตุ้นการบริโภคในประเทศอีกด้วย

affaliate-2

ขอบคุณ กระทราวงการคลัง

affaliate-2

error: Content is protected !!