ข่าวดี กลุ่มขอทบทวนสิทธิ ที่ผู้พิทักษ์สิทธิลงพื้นที่แล้ว แต่ไม่พบตัว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจกาคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง สรุปความคืบหน้ามาตรการ 5,000 บาท เราไม่ทิ้งกัน ณ วันที่ 11 พ ค 2563 ว่า มีผู้ผ่านเกณฑ์แล้ว 14 ล้านคน คาดว่า จะสามารถจ่ายเงินเยียวยาให้ได้ทั้งหมดภายในสัปดาห์นี้

ส่วนวันอังคารที่ 12 พ ค 2563 จะมีการโอนเงินให้ผู้ผ่านเกณฑ์อีกประมาณ 1.6 ล้านคน ซึ่งรวมถึงกลุ่มที่ข้อมูลบัญชีไม่ถูกต้องและได้เปลี่ยนแปลงวิธีการรับเงินเป็นช่องทางพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชนแล้ว

และหลังจากปิดทบทวนสิทธิเมื่อคืนวันที่ 10 พ ค เวลา 24.00 น สรุปมีผู้ขอทบทวนสิทธิรวมทั้งสิ้น 6.5 ล้านคน ขณะที่กลุ่มขอข้อมูลเพิ่มเติมมีผู้มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้ว 6.1 ล้านคน ยังขาดอีก 4 แสนคน

อย่างไรก็ตาม กระทรวงการคลังคาดว่า ภายในวันที่ 17 พ ค 2563 จะสามารถบริหารจัดการข้อมูลผู้ลงทะเบียนทั้งหมดให้แล้วเสร็จได้ในระดับ 98-99 % โดยอาจมีกลุ่มที่ตกค้างบ้าง เช่น กลุ่มที่ขอข้อมูลเพิ่มเติมแต่ยังไม่ได้เข้ามาให้ข้อมูลตามข้อ

affaliate-2

4 และกลุ่มผู้ขอทบทวนสิทธิ ที่ผู้พิทักษ์สิทธิลงพื้นที่แล้วแต่ไม่พบตัว เนื่องจาก ปัจจุบันไม่ได้อยู่ตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้ตอนขอทบทวนสิทธิ กรณีนี้จะส่งต่อข้อมูลให้ผู้พิทักษ์สิทธิในจังหวัดที่ท่านอยู่ในขณะนี้รับไปเป็นผู้ดูแลต่อไป ซึ่งจะใช้เวลาในการดำเนินการเพิ่มขึ้นบ้าง

ส่วนความคืบหน้า เรื่องมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ขณะนี้คลังได้ตรวจสอบความซ้ำซ้อนกับฐานข้อมูลการจ่ายเงินเยียวยาตามมาตรการ 5,000 บาท และฐานข้อมูลข้าราชการและข้าราชการบำนาญตามที่กระทรวงเกษตรขอความอนุเคราะห์เรียบร้อยแล้ว

และได้ส่งข้อมูลให้กระทรวงเกษตรเร่งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรเป็นไปตามกำหนดต่อไป นายลวรรณกล่าว

ขอบคุณ ฐานเศรษฐกิจ

affaliate-2

affaliate-2

error: Content is protected !!