ขอคืนได้ด้วย วิ ธีที่ง่ายๆ ห า ก คุณได้ โอนเงิ นไปผิ ด บัญชีไปแล้ว

หากคุณเป็นคนๆ หนึ่งที่เป็นสายโอนไวแล้วล่ะก็ ไม่ค่อยได้ตรวจส อ บ รายละเอียดอะไรนัก ในการโอนให้ดีก่อน อาจจะมีวันที่เผลอโอนผิ ดบัญชีได้นะคับ กว่าจะรู้ก็โอนเข้าบัญชีเขาไปแล้ว ที่นี้ถ้าโอนผิ ดแล้ว เราจะทำอ ย่ างไรได้บ้าง ขอคืนได้หรือเปล่าเชื่อว่าหล า ยๆคนนั้น ต้องมีสงสัยกันบ้าง ฉนั้นวันนี้เรามีคำตอบมาบอ กกันจะเป็นอ ย่ างไรนั้น เราไปดูพร้อมๆกันเลยนะคับ

ก็เรียกได้ว่านานๆจะเกิดเหตุการณ์แบ บนี้ขึ้น กรณีที่คุณโอนเงิ นผิ ดหรือว่า มีคนโอน มาผิ ดคงเคยกันใช่มั้ยล่ะคับ ด้ว ย ความที่สมัยนี้โอนเงิ นง่ายมือไวไปหน่อย และลืมตรวจสอบให้ดี อ้าวววผิ ดบัญชี ซะแล้ว ทำไงดีล่ะเนี่ยวันนี้เรามีวิ ธี ที่ดีมาบอ ก มาดูกันปัจจุบันนี้การฝากถอนหรือ การโอนเงิ น สะดวกสบายไปเ สี ย ห ม ดทุกอย่างแล้ว

เพราะมีตู้เอทีเอ็ม Internet B a n k i n g หรือ Mobile B a n k i n g ทำให้การทำธุ ร ก ร ร ม ทางก า ร เงิ นต่างๆที่ ง่ ายขึ้น ทำให้บางครั้งคุณอาจเ ผ ล อหากจะ โอนเงิ นผิ ดบัญชีแต่ไม่ต้องต กใจนะคับ เราสามารถนำเงิ นคืนได้

กรณีขั้ นต อ นการขอเ งิ นคืน มีดังต่อไปนี้คับ

1.ทำการเก็บหลักฐานการโอนเงิ นต่างๆไว้ให้ครบให้เรียบร้อยดีก่อน ไม่ว่าจะเป็นสลิปการโอนเงิ นต่างๆ ที่ออ กมาจากตู้เอทีเอ็มหรือจะเป็นหน้าจอ การโอนเงิ นทาง InternetBanking หรือ Mobile Banking

2.ให้ติ ด ต่ อไปที่ธนาคารปล า ยทางที่คุณโอนเงิ นผิ ดนั่นเอง เพื่อแจ้งปัญหาและสอบถามวิ ธีการขอเงิ นคืนคับ โดยธนาคารแต่ละ แ ห่ งก็จะมีวิ ธีการปฏิบัติแตกต่างกันออ กไปมากอยู่

affaliate-2

3.โดยส่วน มากแล้ว ที่ธนาคารจะแนะนำก็คือให้คุณนำเอกส ารต่างๆ การทำร า ยการและสำ เ น า บั ต ร ป ร ะ ช า ช น ไปแ จ้ ง คว ามที่สถานีตำ ร ว จไว้ก่อนได้เลย ต่อจากนั้นก็ให้นำหลักฐานก า ร แจ้งความทั้งหมดไปติดต่อ กับธนาคารอีกครั้งด้วยนะคับ

4.สิ่งที่ธนาค า ร ต่างๆจะช่วยคุณได้ก็คือ จะช่วยประสานง า น ไปยังเจ้าของบัญชีอีกฝั่งหนึ่ง ที่คุณได้โอนเงิ นไปให้ผิ ดบัญชี เพื่อที่จะติดต่อขอเงิ นคืนให้ แต่คุณนั้นต้องเข้าใจธนาคารอ ย่ า งหนึ่งก่อนนะคับว่า ธนาคารไม่มีสิทธิ์ที่จะไปตัดเงิ นอะไร จากบัญชีของลูกค้าโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตในทันทีเลยทันใด

5 หากเจ้าของบัญชีที่คุณโอนเงิ นเข้าไปนั้น ไม่ยิ น ยอ มดดยดี ที่จะคืนเงิ นให้กับคุณ สิ่งที่คุณต้องทำต่อไปก็คือ ฟ้ อ ง ร้ อ งเพื่อขอเงิ นคืน ด้วยตัวเองจ า ก เจ้าของบัญชีอีกฝั่งหนึ่ง

affaliate-2

กรณีคนอื่นโอนเงิ นผิ ดมาให้คุณหล่ะ

1.ถ้าหากว่าคุณได้รับโทรศัพท์มาแจ้งว่ามีคนที่โอนเงิ น มาให้คุณผิ ดบัญชีแล้วนั้น คุณจำเป็นจะต้องตรวจสอบบัญชีต่างๆของคุณก่อนว่ามีเงิ นโอนเข้ามาต าม ที่มีคนโทรมาแจ้งหรือเปล่าอย่างไรบ้าง ซึ่งถ้าคุณมี Internet Banking หรือว่า Mobile Banking คุณก็สามารถเข้าไปตรวจสอบร า ยการได้เลยทันทีนะคับ

แต่ถ้าบัญชีของคุณไม่มี Internet Banking หรือว่า Mobile Banking คุณก็สามารถตรวจส อ บ การโอนเงิ นได้ที่ตู้เอทีเอ็ม หรือ อั พ เ ด ต สมุดบัญชีก็ได้เช่นกันนะคับ เพื่อ ดูร า ยการโอนเงิ นที่เข้ามาก่อน ว่าถูกต้องตรงกับที่เจ้าหน้าที่แจ้งเอาไว้หรือไม่อย่างไร

affaliate-2

2.ซึ่งถ้าหากว่า คุณตรวจสอบไปแล้วเป็นการโอนเงิ นผิ ดบัญชีจริง ๆล่ะก็ และไม่ใช่เงิ นของคุณจริง ๆแล้ว คุณจึงต้องโอนเงิ นกลับไปให้เจ้าของบัญชี แต่หากว่าคุณนั้น ทำเฉยไม่ยอมคืนเงิ นล่ะก็ เจ้าของเงิ นอาจจะทำการฟ้องร้องได้เลย เพื่อเรียกเงิ นคืนจากคุณได้ทั้งหมด และทำให้คุณต้องเ สี ยเวลาไปทำการขึ้น โ ร ง ขึ้ น ศ า ลอีก เรื่องเงิ นเรื่องทองไม่เข้าใครออ กใครนะคับ แต่วิ ธี การป้องกันการโอนเงิ นผิ ด บัญชีคือเราต้องตรวจสอบข้ อมูลให้ถูกต้อง ก่อนดำเนินการ ที่จะกดยืนยันการโอนไปยังบัญชีปล า ยทางทุกๆครั้งนะคับ

affaliate-2

error: Content is protected !!