ขนส่งฯ เตรียมเปิดให้บริการต่ออายุ ทำใบขับขี่

จากสถานการณ์การแพร่กระจายของ CO VID ที่ทำให้หลายหน่วยงานต้องปิดหรือเลื่อนการทำการไปก่อน รวมถึงสำนักงานขนส่งทุกแห่งที่ต้องสั่งงดต่อ สอบใบอนุญาติขับขี่จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น ซึ่งล่าสุดนายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ได้สั่งให้สำนักงานขนส่งทุกแห่งกลับมาเปิดให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถ โดยปรับรูปแบบการดำเนินการเป็นแบบ New Normal

ช่วงแรกจะเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 8 มิ.ย.63 เป็นต้นไป เฉพาะกระบวนงานที่ไม่มีการอบรมที่สำนักงาน ดังนี้

1. การขอใบแทน กรณีใบอนุญาตขับรถ ใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ และบัตรประจำตัวผู้ขับรถ ชำรุดหรือสูญหาย

2. การขอแก้ไขรายการในใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ

3. การขอรับใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ

4. การขอหนังสือรับรองใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

affaliate-2

5. ผู้ที่มีหนังสือรับรองจากโรงเรียนการขนส่ง หรือโรงเรียนสอนขับรถที่กรมการขนส่งทางบกให้การรับรอง และสถาบันการศึกษาที่ทำ MOU กับกรมการขนส่งทางบก

อ่านเนื้อหาต่อ คลิก

affaliate-2

error: Content is protected !!