การไฟฟ้า ประกาศ ให้เลื่อนชำระบิลค่าไฟออกไปก่อน จ่ายอีกที เดือน พ.ค. 63

สำหรับค่าไฟที่หลายๆคนกังวลว่าทำไมแพงจังจะเอาเงินไหนจ่าย วันนี้เรามีคำตอบจากการไฟฟ้า เมื่อวันที่ 24 เมษายน เพจ Korat Next Step ได้โพสต์ข้อความระบุว่า รอจ่ายเดือนหน้า การไฟฟ้า ประกาศ ให้เลื่อนชำระบิลค่าไฟรอบเดือน เมย 63 ออกไปก่อน รอปรับปรุงข้อมูลลงระบบเพื่อคำนวนอัตราใหม่ ตามมาตรการช่วยเหลือของรัฐบาล

โดยให้รอจ่ายในเดือน พค ประมาณช่วงวันที่ 10ถึง15 พค โดยยังใช้ไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง ไม่มีการตัดไฟ เฉพาะประเภทบ้านอยู่อาศัยเท่านั้น สำหรับบ้านที่จ่ายเเล้ว จะได้รับคืนเป็นส่วนลดค่าไฟในเดือนถัดไป

ยังไม่ต้องจ่าย

ใครจ่ายไปแล้วจะให้เป็นส่วนลดในเดือนถัดไป

affaliate-2

อัตราค่าไฟฟ้าใหม่ ตามมาตรการช่วยเหลือของรัฐบาล มีดังนี้ บ้านที่อยู่อาศัย ที่ใช้มิเตอร์ 5 แอมป์ ใช้ไฟฟ้าฟรี เฉพาะประเภท 1114 เเละ 1115 มีระบุในบิล ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือน บ้านที่อยู่อาศัย ที่ใช้มิเตอร์ 15 แอมป์ขึ้นไป หรือประเภท 1124 เเละ 1125 มีระบุในบิล คิดตามอัตราดังนี้

1 หากใช้ไฟฟ้ารายเดือน น้อยกว่าหน่วยการใช้ไฟฟ้าของเดือนกุมภาพันธ์ 63 ให้จ่ายค่าไฟฟ้าตามหน่วยการใช้ไฟฟ้าจริงในเดือนนั้นๆ

2 หากใช้ไฟฟ้ารายเดือนมากกว่าหน่วยการใช้ไฟฟ้าของเดือนกุมภาพันธ์ 63 แต่ไม่ถึง 800 หน่วย ให้จ่ายค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยการใช้ไฟฟ้าของเดือนกุมภาพันธ์ 63 3 หากใช้ไฟฟ้ารายเดือน มากกว่าหน่วยการใช้ไฟฟ้าของเดือนกุมภาพันธ์ 63 และมากกว่า 800 หน่วย แต่ไม่ถึง 3000 หน่วย ให้จ่ายค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยการใช้ไฟฟ้าของเดือนกุมภาพันธ์ 63 บวกจ่ายส่วนที่ใช้เกินจากหน่วยที่ใช้ในเดือนกุมภาพันธ์ ในอัตรา 50เปอร์เซ็น เช่น บิลเดือน กพ ใช้ 100 หน่วย บิลเดือน เมย ใช้ 300 หน่วย ต้องจ่ายส่วนต่างค่าไฟ ที่ 200 หน่วย ในราคา 50เปอร์เซ็น จากอัตราปกติ

4 หากใช้ไฟฟ้ารายเดือน มากกว่าหน่วยการใช้ไฟฟ้าของเดือนกุมภาพันธ์ 63 และมากกว่า 3,000 หน่วย ให้จ่ายค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยการใช้ไฟฟ้าของเดือนกุมภาพันธ์ 63 บวกจ่ายส่วนที่ใช้เกินจากหน่วยที่ใช้ในเดือนกุมภาพันธ์ ในอัตรา 70เปอร์เซ็น เช่น บิลเดือน กพ ใช้ 100 หน่วย บิลเดือน เมย ใช้ 300 หน่วย ต้องจ่ายส่วนต่างค่าไฟ 200 หน่วย ในราคา 70เปอร์เซ็น จากอัตราปกติ

affaliate-2

สำหรับใครที่จ่ายไปแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับ ส่วนต่างจะเอาไปเป็นส่วนลดในรอบบิลถัดไป

ขอบคุณ Korat Next Step

affaliate-2

affaliate-2

error: Content is protected !!