การเพาะเมล็ดมะกรูด ให้งอกงาม โตเร็ว ใบใหญ่ นำไปปลูกได้ง่าย

การเพาะเมล็ดมะกรูดให้งอก ง า ม โตเร็ว ใบใหญ่ นำไป ปลูกได้ง่าย

อย าก จะปลูกมะกรูดเยอะ ๆ เอาจำนวนนั้นมาเพาะแบบใช้เมล็ดกันดีกว่า ง อ ก เร็ว โตเร็วด้วย ใครที่มี ผลมะกรูดแก่ ๆ มาเอา เมล็ดเพาะกันดีกว่า จะเป็นการเพาะเพื่อ จำหน่ายต้นพันธุ์มะกรูดเ ล ยก็ ได้ หรือจะเอาไว้ปลูกเก็บใบข า ย ก็ตามสะดวกเลย มีวิธีใน การเพาะไม่ ย ากทุกคน อ่ า น จ บ แล้วทำต า ม กันได้เลย

สิ่งที่จะต้องเตรียม

1 ผลมะกรูดแก่

2 มีด/ช้อน/ถาดรอง

3 ถุง เพาะกล้า

4 กระถาง

5 ดิน ปลูก

affaliate-2

6 ปุ๋ ย คอก

7 กาบ มะพร้าวสับ

อ่านเนื้อหาต่อ คลิก

affaliate-2

error: Content is protected !!