การปลูกมะม่วง 3 ฤดู ไว้ทานเองที่บ้าน ต้นเดียวออกผลดก 3 ครั้งต่อปี

การปลูกมะม่วง 3 ฤดู ไว้ท า น ได้ เองที่บ้าน ต้นเดียวอ อ ก ผลดก 3 ครั้งต่อปี

อย าก จะมีมะม่วงเก็บท า น ได้ตลอดทั้งปีเราก็ต้อง ป ลู ก ม ะ ม่ ว ง 3 ฤดู ปกติมะม่วงจะมีแค่ในช่วงฤดูข อ ง มันเท่านั้น

แต่วันนี้จะมาเอาใจคนที่ อย ากจะมีมะม่วงทั้งปี จะปลูกไว้เก็บท า น เองหรือขายก็ได้ หากขายในช่วงนอกฤดูจะยิ่งได้ ร า ค า ดี

เพราะว่าตลาดมีมะม่วงค่อนข้างน้อย ส่ ว น ม า กจะนิยมปลูก แ บ บ ตอนกิ่งหรือเสียบ ยอด มีขั้นตอนการปลูก อ ย่ า งไรมาดูกันได้เลย

อ่านเนื้อหาต่อ คลิก

affaliate-2

error: Content is protected !!