กองปราบเตือน รหัสหลังบ้ตรประชาชน และห้ามส่งรหัส OTP ให้ใครเด็ดขาด

จากสถานการณ์โควิด-19 ที่ได้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อ ประชากรทั่วโลกรวมไปถึงประเทศไทยด้วย ทำให้หลายกิจการต้องหยุดดำเนินการ และทางหน่วยงานต่างๆก็รณรงค์ให้ประชาชนอยู่บ้านเพื่อลดความเสี่ยงในการติดโควิด

ล่าสุด ทางหน่วยงานภาครัฐ ได้เข้ามาเยียวยาประชาชนที่ได้ผลกระทบจากโควิด ซึ่งเป็นโครงการ เราไม่ทิ้งกันของทางภาครัฐที่จะช่วยเยียวยาประชาชนจากสถานการณ์วิกฤติในครั้งนี้ หนึ่งในข้อมูลที่เราต้องกรอกลงไปในระบบก็คือ รหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชน

ล่าสุด ทางด้านเพจ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี บก.ปอท. ก็ได้ออกมาแจงเตือนควรลงทะเบียนด้วยตนเอง เพราะมีข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญ โดยระบุว่า

เราไม่ทิ้งกัน มาตรการเยียวยา 5,000 บาท 3 เดือน แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการ หรือผู้ได้รับผลกระทบของจากโควิด-19 ควรลงทะเบียนด้วยตนเอง เพราะมีข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญ เช่น ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด เลขประจำตัวประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ หากนำไปให้ผู้อื่นที่ไม่รู้จัก ไม่สนิท ไม่ควรเชื่อใจ เพราะข้อมูลเหล่านี้ สามารถนำไปสวมรอยทำธุรกรรมอื่นได้

ภาพจาก กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี บก ปอท

และข้อมูลสำคัญอีกประการหนึ่ง คือ ข้อมูลด้านหลังบัตรประชาชน เป็นส่วนสำคัญในการทำธุรกรรมต่างๆ ที่ใช้ยืนยันตัวตนควบคู่กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนทั้ง 13 หลักด้วย เช่น อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง E-wallet ที่ผ่านมาการลงทะเบียนชิมช้อปใช้ และ ล่าสุดใช้ในการลงทะเบียน เราไม่ทิ้งกัน

affaliate-2

ดังนั้น เราไม่ควรเปิดเผยข้อมูลด้านหลังบัตรประชาชนให้แก่ผู้อื่น เช่นเดียวกันกับ การถ่ายสำเนาบัตรประชาชน ไม่ควรถ่ายด้านหลังบัตรไปพร้อมกับด้านหน้าเพราะเสี่ยงต่อการถูกกลุ่มผู้ไม่หวังดี สวมรอยได้

ย้ำเตือน บัตรประชาชนถ้าไม่จำเป็นอย่าให้หรือส่งภาพให้ใครเด็ดขาด ถ้ายังต้องใช้สำเนาบัตรประชาชนให้ถ่ายเพียงด้านหน้าอย่างเดียวเท่านั้น ปอท TCSD เราไม่ทิ้งกัน บัตรประจำตัวประชาชน มาตรการเยียวยา 5,000บาท โควิด-19

ที่มา กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี บก.ปอท.

affaliate-2

error: Content is protected !!