กลุ่มแรกพรุ่งนี้โอนวันสุดท้าย ใครยังไม่ได้ เปิดให้แก้ไขข้อมูล สำหรับผู้ที่สถานะผ่าน แต่ไม่ได้รับเงิน 5000

จากกรณีรัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ โดยการแจกเงินเดือนละ 5000 บาท เป็นเวลา 6 เดือน หรือคนละ 30000 บาท จากการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www เราไม่ทิ้งกัน com ที่เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งวันที่ 8 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา มีผู้ได้รับเงิน 5000 บาท กว่า 2 แสนกว่าราย

ล่าสุดวันที่ 9 เมษายน เป็นวันที่ 2 ของการโอนเงิน 5000 บาท เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ หรือ บัญชีธนาคารที่ได้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกัน สำหรับวันนี้ กระทรวงการคลังจะทำการโอนเงินให้ประชาชนอีก 7530000 แสนคน ซึ่งจะมีการแจ้งผล พร้อมโอนเงิน 5000 บาท แก่ผู้ผ่านเกณฑ์การลงทะเบียนมาตรการรับเงินผ่านทางเอสเอ็มเอส และอีเมล์ตามที่ลงทะเบียนไว้

สถานะผู้ที่ได้รับเงิน 5000 บาทแล้ว

ทั้งนี้ ประชาชนที่ลงทะเบียนและผ่านเกณฑ์แล้วแต่ยังไม่ได้รับเงิน สามารถตรวจสอบสถานะได้ที่เว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกัน เพื่อตรวจสอบขั้นตอนการจ่ายเงินว่าอยู่ขณะนี้ดำเนินการถึงขั้นตอนไหนแล้ว

affaliate-2

โดย นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กล่าวว่า การโอนเงินในกลุ่มที่ไม่มีปัญหาจะส่งเอสเอ็มเอสแจ้งและทยอยโอนเงินเข้าบัญชีตามปกติ ในรายที่มีปัญหาเลขบัญชีไม่ตรงจะมีปุ่มหน้าเว็บไซต์ให้แก้ไขเลขบัญชี เพื่อให้โอนเงินเข้าได้ นายลวรณ กล่าวต่อว่า ส่วนกลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์แน่นอนจะมีเอสเอ็มเอสแจ้ง และไม่สามารถทำอะไรได้ เพราะผิดหลักเกณฑ์มาตรการ

หน้าเว็บเพิ่มเมนู เปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงิน

หากมีผู้ลงทะเบียนหลายคนเมื่อเช็คสถานะพบว่า ระบบแจ้งว่า ท่านได้รับสิทธิ์ แต่ชื่อบัญชีไม่ตรงกับชื่อนามสกุลที่ลงทะเบียน โปรดเปลี่ยนแปลงวิธีการรับเงิน โดยทางเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน ได้เปิดให้สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงินได้แล้ว

affaliate-2

ทางเว็บไซต์ได้เปิดเมนูใหม่สำหรับให้ผู้ที่ได้รับเงินแล้วต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงินได้แล้ว โดยมีขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรับเงิน 5000 บาท

1 เข้าไปที่ www เราไม่ทิ้งกัน com

affaliate-2

2 กดเมนู เปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงิน

3 กรอกรายละเอียด หมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก เบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ลงทะเบียน กรอก วัน เดือน ปีเกิด ที่ลงทะเบียนไว้

ขอให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ตามมาตรการแต่ข้อมูลไม่ถูกต้อง ให้รีบเข้าแก้ไขด่วน เพราะพรุ่งนี้ 10 มีนาคม 2563 จะเป็นการโอนเงินวันสุดท้ายของล็อตแรก

affaliate-2

error: Content is protected !!