กลุ่มคนพิการ เตรียมรับเงิน เช็กเลย

ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติ เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2563 เห็นชอบการช่วยเหลือเยียวยาบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงcovid ให้กับคนพิการทุกคนที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ เป็นเงินจำนวน 1000 บาท เป็นการจ่ายครั้งเดียว ใช้เงินจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

โดยความคืบหน้าล่าสุด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมบัญชีกลาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และพก. ได้บูรณาการการทำงานร่วมกัน ทำให้การจ่ายเงินเยียวยาถึงมือคนพิการอย่างถูกต้อง และไม่ต้องลงทะเบียนใดๆดำเนินการ ดังนี้

อ่านเนื้อหาต่อ คลิก

affaliate-2

affaliate-2

error: Content is protected !!