กระทรวงแรงงาน ช่วยเหลือแรงงานอิสระ เปิดให้ฝึกอาชีพฟรี มีเบี้ยเลี้ยงให้ ทุกวัน

สำหรับใครที่กำลังว่างงานหลังจบสถานการณ์นี้คุณจะทำอาชีพอะไรต่อวันนี้เรามีข่าวดีมาฝาก เมื่อวันที่ 16 เมษายน เพจ SALE HERE ได้โพสต์ข้อความระบุว่า เคาะแล้วฝึกอาชีพมีเบี้ยเลี้ยง กระทรวงแรงงานช่วยเหลือแรงงานอิสระ ที่ได้รับผลกระทบ เปิดให้ฝึกอาชีพฟรี มีเบี้ยเลี้ยงให้วันละ150บาท ระยะเวลาฝึก 15 วัน

หลักสูตรที่ดำเนินการ เช่น การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ บาริสต้ามืออาชีพ การใช้สมาร์ทโฟนสร้างยอดขาย การประกอบธุรกิจกาแฟ การประกอบอาหาร และการทำขนม เป็นต้น สำหรับกลุ่มแรงงานในระบบ มีหลักสูตรการฝึกทั้ง Up skill และ Re skill พร้อมเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และทักษะอื่นๆ ตามความต้องการของสถานประกอบกิจการ

เรียนก็ฟรีแถมมีเบี้ยเลี้ยง

สมัครฝึกอบรมได้ที่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทุกแห่งทั่วประเทศ ทั้ง 76 จังหวัด และในกรุงเทพมหานคร สมัครได้ที่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4 หรือกองสื่อสารองค์กร 0 2245 4035

affaliate-2

มีทั่วประเทศ

สำหรับใครที่สนใจก็อย่าลืมไปฝึกอาชีพกันนะครับหลังจบเหตการณ์นี้เชื่อว่าคนไทยจะอยากออกมาจับจ่ายใช้สอย ออกไปท่องเที่ยวเดินห้าง หลังจากที่ต้องอยู่บ้านมานานหลายเดือน

ที่มา : ข่าวทำเนียบรัฐบาล และ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร

เนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้แรงงานต้องหยุดงงาน

และขาดรายได้เพื่อนำไปใช้จ่ายในครอบครัว รวมถึงม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล

affaliate-2

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนผู้ใช้แรงงานที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว

affaliate-2

จึงมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน

เร่งหามาตรการในการช่วยเหลือทั้งแรงงานในระบบและแรงงานอิสระ

ภายใต้ภารกิจของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งกพร.เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาทักษะอาชีพ

จึงกำหนดมาตรการในการให้ความช่วยเหลือแรงงานที่ถูกเลิกจ้าง ว่างงาน  

รวมถึงแรงงานที่ต้องหยุดงานจากสถานประกอบกิจการหยุดกิจการชั่วคราว 

ได้รับโอกาสในการพัฒนาทักษะด้านอาชีพ และมีรายได้ระหว่างการฝึกอบรม

จึงมีการจัดโครงการฝึกอาชีพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในครัวเรือนขึ้น

ตั้งเป้าดำเนินการกว่า 7,800 คน รวม 390 รุ่น มีเบี้ยเลี้ยงให้ระหว่างการฝึกอบรม

กระจายเป้าหมายไปยังทุกจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งการฝึกอบรมดังกล่าว

นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน

กล่าวว่า การฝึกอาชีพดังกล่าว จะมีระยะเวลาการฝึก 15 วัน

หลักสูตรที่ดำเนินการ (ดูสาขาที่เปิดรับสมัครได้ที่นี่ : คลิก)

– การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์

– บาริสต้ามืออาชีพ

– การใช้สมาร์ทโฟนสร้างยอดขาย

– การประกอบธุรกิจกาแฟ

– การประกอบอาหาร

– การทำขนม

โดยระหว่างที่ฝึกอบรมจะได้รับเบี้ยเลี้ยงวันละ 150 บาท ดังนั้น

ผู้ที่เข้าฝึกอบรมจะได้รับความรู้เพื่อนำไปประกอบอาชีพอิสระและมีรายได้สำหรับใช้จ่ายในครอบครัวด้วย

สำหรับกลุ่มแรงงานในระบบ มีหลักสูตรการฝึกทั้ง Up skill และ Re skill

พร้อมเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และทักษะอื่นๆ

ตามความต้องการของสถานประกอบกิจการ มีเป้าหมายดำเนินการอีก 7,000 คน

ทั้งนี้ จะพิจารณาสาขาที่ฝึกอบรมตามความต้องการของแต่ละพื้นที่

และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2563 นี้
สามารถลงทะเบียนได้ที่นี่ >> คลิกที่นี่
ผู้สนใจสามารถติดต่อสมัครฝึกอบรมได้ที่ >> สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน

และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทุกแห่งทั่วประเทศ ทั้ง 76 จังหวัด

ในกรุงเทพมหานคร สมัครได้ที่ >> สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร

โทร. : 0 2392 4790-4 หรือ 0 2245 4317

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4 หรือกองสื่อสารองค์กร 0 2245 4035

ที่มา : ข่าวทำเนียบรัฐบาล และ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร

affaliate-2

error: Content is protected !!